COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Verivo Softwares mobilitetsplattform hjälper företag att snabbt och säkert omvandla idéer till mobila initiativ

Verivo Software hjälper företag att snabbt och säkert förvandla idéer till mobila initiativ. I över ett årtionde har företagets mobilitetsexperter hjälpt andra företag att möta krav på tillväxtmarknader och öka de mobila inslagen i verksamheten med hjälp av kunskap och innovation.

Verivo Software har sitt huvudkontor i Waltham, Massachusetts, och ett europeiskt kontor i Covent Garden, London. Företaget är en hörnsten för företagskundernas strategier för företagsmobilitet, från Fortune 500-företag till små och medelstora företag världen över.

Stärk företaget med mobilappar

Arbeta med Cognizant

​Vi samarbetar med Verivo så att vi kan erbjuda våra kunder Verivos unika och kostnadseffektiva plattform för mobila enheter för företag. På så sätt kan vi förbättra våra mobilitetstjänster med Verivos lösningar, som är utvecklade för att hjälpa företag att effektivisera utvecklingen och hanteringen av mobila applikationer. Tillsammans ger vi företag av alla storlekar möjligheten att bygga innovativa och engagerande mobila appar som säljpersonal, ledning, fältserviceteam, fabriksarbetare, studerande och kunder kan använda på olika enheter.

Verivo | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions