COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Bygg en effektiv dataskyddsplattform med Veritas Enterprise Data Management Suite.

Veritas Technologies LLC är ett datahanteringsföretag som specialiserar sig på programvara för dataskydd och lagringshantering, inklusive det första kommersiella journalfilsystemet, VxFS, VxVM, VCS, och säkerhetskopieringslösningar som Backup Exec och NetBackup. Veritas har hjälpt många organisationer att gå i spetsen för digitala förändringar genom att tillhandahålla lösningar för datahantering, dataskydd och efterlevnad.

Veritas portfölj av lösningar innehåller bland annat:

  • Lösningar för säkerhetskopiering och återställning: Skydda data samt lokalisera och återställ information från flera plattformar, lagringsmiljöer och hybridmolnarkitekturer.
  • Lösningar för affärskontinuitet: Håll igång verksamheten under naturkatastrofer och strömavbrott. Dessa lösningar griper över flera applikationer, inklusive hybridmolnmiljöer.
  • Programdefinierade lagringslösningar: Distribuera applikationer snabbare och erbjud tjänster på rätt nivå.
  • Informationsstyrningslösningar: Säkerställ efterlevnad, begränsa ansvaret och fokusera på den information som har störst betydelse.

Förändra datahanteringen med Veritas lösningar inom dataskydd, lagringsoptimering och dataefterlevnad

Cognizant och Veritas har samarbetat kring många framgångsrika projekt som kombinerar våra hypermoderna dataskyddsprogram och professionella tjänster. Cognizants förståelse av vertikala marknader, kundrelationer och professionella tjänster tillsammans med vårt strategiska partnerskap med Veritas dataskyddsplattform har underlättat omvandlingen av kundernas datacenter.

Organisationer som letar efter lösningar för optimerat dataskydd kan dra fördel av Veritas och Cognizants strategiska partnerskap, och få hjälp med att:  

  • förenkla åtgärderna för att skydda företagets data, samt med tillväxt och flexibilitet
  • distribuera rätt dataskyddslösningar för arbetsbelastningar lokalt och i molnet
  • använda hybridlagringslösningar genom att lagra vissa data lokalt och vissa i molnet
  • hantera efterlevnadskrav med rätt metoder och lösningar.

Cognizant och Veritas arbetar för att leverera optimerade lösningar som uppfyller branschstandarder och följer bästa praxis.

Veritas | Affärspartner | Cognizant