COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Veeva Systems är ledande inom molnbaserad programvara för den globala biovetenskapsindustrin. Veeva har innovation, spetsprodukter och kundernas framgång i fokus och har över 475 kunder – från världens största läkemedelsföretag till biotech-företag på uppåtgående. Veeva erbjuder också IT-konsulttjänster, distribution, kundservice och support, utbildning och professionella certifieringstjänster.

Bland Veevas främsta produkter och tjänster finns:

1. Kliniska tillämpningar

 • Vault CTMS
 • Vault eTMF
 • Vault Investigator Platform
 • Vault Study Startup

2. Lagar och regleringar

 • Vault Registration
 • Vault Submissions
 • Vault SubmissionArchives

3. Kvalitet

 • Vault QMS
 • Vault QualityDocs

4. Kommersiellt

 • Vault Medcomms
 • Vault Promomats
 • Veeva Network
 • CRM i flera kanaler

ÖVERSIKT

Molnbaserade plattformar är framtiden och Veeva Systems är branschledande i utvecklingen av den här centrala tekniken för den globala biovetenskapliga branschen. För att förverkliga den här visionen har Cognizant inlett ett samarbete med Veeva i syfte att övervinna utmaningar förknippade med digital interaktion.

Cognizant tillhandahåller olika tjänster i samarbete med Veeva Vault, inklusive CRM och nätverksrelaterade tjänster, som till exempel:

Konsulttjänster

 • Affärsstrategi och planering
 • Konsulttjänster för IT-strategi
 • Harmonisering av affärsprocesser
 • Produktutvärdering
 • Konsulttjänster före och efter implementering
 • Säkerhet och riskbedömning

Implementeringstjänster

 • Utformning och implementering av livscykel och arbetsflöde
 • Interaktiva lanseringar för den globala marknaden
 • Integrering med processer och system uppströms och nedströms
 • Åtkomst till och integrering av äldre data
 • Systemvalidering och heltäckande testning
 • Supportdistribution

Migreringstjänster

 • Strategi och planering av migrering och konfiguration av miljö
 • Konfiguration av applikationslagringsplats
 • Databerikande och datarensning
 • Bedömning av datakvalitet
 • Export av dokument från källan
 • Import av dokument till måldatabasen
 • Produktuppgraderingar
 • Verifiering av datamigrering (inklusive OQ)

Hanterade tjänster

 • Support och tjänstehantering
 • Incident- och problemhantering
 • Ändrings- och versionshantering
 • Tjänsteförbättringar
 • Styrning
 • Produktionssupport

ARBETA MED COGNIZANT (SÅ ARBETAR VI TILLSAMMANS)

Det mer än 5 år långa partnerskapet mellan Cognizant och Veeva ger kunderna en kraftfull go-to-market-strategi. Samarbetet gör det också möjligt för kunder att hantera dokument i inVeeva Vault, en molnbaserad SaaS-applikation. Vår erfarenhet av Veeva Vault innebär att vi kan tillhandahålla integreringsexpertis för Veeva och företagsprogram, samt en väldefinierad styrningsmodell för effektiva lösningar, tjänster och leveransfunktioner. Cognizant är "gold sponsor" för olika sammankomster som organiseras av Veeva.

SI-partnerskap med Veeva

 • Mer än 5 års strategiskt partnerskap med Veeva i CRM och Vault
 • Prioriterad global Veeva-partner för implementering och stöd för flera produkter med en gemensam go-to-market-strategi
 • Lokala kontaktpunkter med Veeva globalt – Nordamerika, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Stillahavsområdet
 • Åtkomst till Veeva sandbox-miljöer på förhand inför större och mindre lanseringar
 • Åtkomst till tidiga djupsessioner med Veeva inför nya produktlanseringar
 • Guldsponsor för Veeva Summit – FoU och kommersiellt, USA 2016

Vissa internt konstruerade verktyg anges nedan:

 • Doc2Vault
 • Vault Xpress
 • Överföring och hämtning i bulk av dokument
 • Automatisk generering av metadata
 • Miljöuppdatering
 • Omklassificering i bulk av dokumenttyper
 • Vault-visningsprogram
Veeva | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions