COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Kunderna får enkel åtkomst till ett privat moln med VCE Vblock Systems och Cognizant

VCE är ett samarbete mellan Cisco och EMC Corporation, med ytterligare investeringar från VMware och Intel Corporation. VCE skapades genom en kombination av ett tekniskt partnerskap med Acadia och koalitionen Virtual Computing Environment till en enda enhet i januari 2011.

VCE tillverkar den konvergerade infrastrukturen Vblock Systems som kombinerar VMware vSphere som körs på Cisco Unified Computing System och ansluts till Cisco Nexus-switchar. Lösningen använder lagring från EMC Corp.

VCE garanterar att samtliga leverantörskomponenter i systemet fungerar som en enda enhetlig modell. Det innebär att kunderna lägger ned mindre tid på testning och felkorrigering. VCE tillhandahåller också maskinvarusupport och kontinuerlig systemsupport, vilket innebär att kunderna kontaktar VCE för support för lösningar från oberoende leverantörer.

Lägre kostnad och tidsåtgång för privat molndistribution

Arbeta med Cognizant

Genom det här samarbetet får Cognizant tillgång till en konvergerad arkitektur som gör det enklare att erbjuda kunderna ett privat moln. Kunderna kan också sänka distributionskostnaderna eftersom VCE utför testning och riktmärkning under bygget av det integrerade systemet.

Partnerskapet mellan Cognizant och VCE ger mervärde för kunder som vill optimera interna IT-resurser utan att behöva expertkunskaper inom hantering av konvergerade infrastrukturer. Kunder som behöver hantera data internt men vill utnyttja en dynamisk datormiljö gynnas också av kombinationen av Cognizants expertis inom IT- arkitekturhantering och VCE:s skalbara distributionsmetod.

VCE | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions