COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
  • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
  • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
  • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Trillium Software hjälper företag att uppnå total datakvalitet genom ett flertal olika lösningar, däribland datarensning och konsulttjänster

Harte-Hanks Trillium Software hjälper företag att uppnå företagsövergripande total datakvalitet genom att tillhandahålla fullständiga tekniska komplement, vertikalspecifika lösningar och konsulttjänster. Företagets lösningar erbjuder global profilering samt berikande, rensning och länkning av data för att förbättra värdet av alla datatyper i de flesta vertikala branscher. Kunderna använder Trillium Softwares profilerings- och rensningsfunktioner för e-företag, kundvårdssystem (CRM), datastyrning, affärssystem (ERP), försörjningskedjehanteirng, datalager (DW) och andra företagsprogram.

Trillium Software har sitt huvudkontor i Billerica, Massachusetts, och tillhandahåller branschspecifika datakvalitetslösningar för hantering av anspråksdata, skatteredovisning för utlandsverksamhet, juridiska enheter, regelbaserad kapitaloptimering, Basel-bestämmelserna och andra datakvalitetscentrerade utmaningar med relevans för efterlevnad. Företaget är en del av Harte-Hanks, ett internationellt marknadsföringsföretag som arbetar med direkt och flerkanalig kommunikation mot specifika målgrupper.

Smartare datahantering i företaget

ARBETA MED COGNIZANT

Som Trillium-partner kan vi utnyttja Trilliums djupa kunskaper inom datahantering och på så sätt hjälpa kunderna att förbättra datakvaliteten på alla områden, inklusive Big Data och mobila och molnbaserade lösningar. Tillsammans erbjuder Cognizant och Trillium alla dataintensiva branscher nya och innovativa lösningar för smartare och effektivare datahantering i alla företagskanaler.

Trillium Software | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions