COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

TIBCO Software levererar infrastrukturprogramvara som hjälper företag att få finanstjänster med realtidsbaserad förutsägbarhet.

TIBCO Software Inc. har sitt huvudkontor i Palo Alto i Kalifronien, och avdelningskontor över hela världen. Företaget levererar infrastrukturprogramvara som kunderna använder lokalt eller som en del av molnbaserade miljöer. Oavsett om det handlar om effektiv behandling av anspråk eller handel, korsförsäljning av produkter baserat på kunders realtidsbeteenden eller att undvika kriser innan de inträffar, ger TIBCO företag möjligheten att hämta information i rätt tid, agera förebyggande och därmed skaffa sig konkurrensfördelar. Över 4 000 kunder över hela världen använder TIBCO:s lösningar för att hantera information, beslut, processer, personal och data i realtid.

Optimerad transaktionsbehandling och minimerad risk

ARBETA MED COGNIZANT

Vår Enterprise Application Integration-veksamhet samarbetar med TIBCO så att vi kan erbjuda företag programvarulösningar för finansiella tjänsteföretag som bygger på en välintegrerad tjänsteorienterad arkitektur (SOA). Dessa lösningar använder vanligen verktyg för affärsprocesshantering (BPM), Complex Event Processing (CEP) och Master Data Management (MDM).

Cognizant samarbetar med TIBCO genom ett global Center of Excellence som arbetar med att hjälpa kunder i finansbranschen att få mer kontroll över händelsestyrda behov på teknikplattformar. Med hjälp av en gemensam lösning från Cognizant och TIBCO kan kunderna ansluta system, applikationer, data, processer och händelser i realtid med hjälp av verktyg för visualisering och analys. Resultatet är att de kan göra händelser i hela företaget mer förutsägbara.

Cognizant och TIBCO har till exempel skapat en gemensam teknikplattform för säkerhetsbranschen för optimering av direkthantering och minimering av avbrott i handeln. Den här kunskapsbaserade analysplattformen erbjuder följande:

  • regelbaserad arbetsflödeshantering av handel
  • prognostisering av hot i realtid
  • lägre transaktionsrisker
  • möjlighet till stora kostnadsbesparingar
Tibco | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions