COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

TEMENOS Group AG erbjuder bankprogramvara som gör centrala bankprocesser mer flexibla och skalbara

TEMENOS Group AG grundades 1993 och är noterat på SIX Swiss Exchange (SIX: TEMN). Företaget är en ledande leverantör på marknaden för bankprogramvara till banker inriktade på detaljhandel, företag, privatpersoner, mikrofinanser, lokala verksamheter samt islamiska banker. Idag har TEMENOS en tydlig ledarställning på den internationella marknaden för bankprogramvara. Företaget är främsta leverantör för över 700 bankkunder över hela världen och är en erkänd ledande IT-aktör enligt branschanalytiker och den internationella bankbranschen.

Innovativ bankprogramvara med erkända meriter

ARBETA MED COGNIZANT

Vårt globala partnerskap med TEMENOS visar på expertisen och erfarenheten hos två av de starkaste aktörerna inom bankteknik. Genom att integrera Cognizants implementerings- och systemintegreringstjänster med TEMENOS marknadsledande bankprogramvara kan kunder till båda företagen skaffa sig starka konkurrensfördelar och bättre bankprocesser.

Genom partnerskapet med TEMENOS kan vi erbjuda kunderna:

  • Dokumenterad erfarenhet av effektivisering av kundföretag – enligt The Banker får TEMENOS kunder 54 % högre avkastning på tillgångarna, 62 % högre avkastning på kapital samt ett kostnads-/inkomstförhållande som är 7,2 poäng lägre än för kunder som inte anlitar Temenos.
  • Överlägsna produkter – TEMENOS erbjuder en enhetlig och sammanhängande tjänsteorienterad arkitektur (SOA) som är enkel att integrera i komplexa miljöer och gör det möjligt för större banker att tillhandahålla progressiva renoveringsalternativ med låg risk.
  • En partnerskapsbaserad metod – TEMENOS är känt för sitt nära och aktiva samarbete med kunder och partner. Det innebär att företaget ger kunderna mer flexibilitet och skalbarhet i sina val av teknikplattformar samt ett utökat urval av leverantörspartner.
Temenos | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions