COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Optimera ditt e-företag med analys av kundupplevelser från IBM Tealeaf och Cognizant

IBM Tealeaf erbjuder ökad synlighet, insikter och svar för onlineföretag. Tealeafs kundupplevelseanalyser gör att företag kan optimera e-verksamheten genom att undanröja hinder för konverteringar eller slutförande av affärsprocesser. Du får djupa insikter som gör att du kan besvara många svåra men avgörande frågor som chefer på onlineföretag brottas med på områden som kundkonverteringsfrekvens, expansion av verksamheten och lösning av kundproblem genom webbkontaktcentraler.

Tealeafs lösningar för kundupplevelsehantering används av över 450 företag, inklusive 8 av de 10 största bankerna i världen, över 40 egendoms- och olycksfallsförsäkringsbolag och mer än en tredjedel av de 100 främsta onlinehandelsföretagen. Företaget betjänar också kunder i branscher för sjukvård, läkemedel, kommunikationstjänster, transport och logistik, tillverkning, energi, gas, vatten och el samt avancerad teknik.

Omvandla verksamheter med ny teknik för affärsanalys

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant och IBM Tealeaf har bildat en strategisk allians som ger kunderna tillgång till såväl Tealeafs teknik som Cognizants leveransmodell i världsklass. Som Premium System Integration-partner är Cognizant rustat för att hjälpa Tealeafs kunder att designa, bygga och administrera affärsapplikationer med hjälp av plattformar från Tealeaf. Partnerskapet hjälper dessutom kunderna att anamma ny teknik och skapa en mer kostnadseffektiv verksamhet.

Som certifierad Tealeaf-partner erbjuder Cognizant en fullständig uppsättning av aktiverings- och distributionstjänster på IBM Tealeaf-plattformen. Hittills har vi erbjudit både strategiskt och driftmässigt stöd för kundupplevelseanalys och lösningar för företagskunder inom bank-, försäkrings- och detaljhandelsbranschen.

Tealeaf | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions