carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

STRATEGISK PARTNER

Tableau

Förstå vad dina data berättar för dig
VÅRA LÖSNINGAR, TJÄNSTER OCH MÖJLIGHETER

Vi kombinerar våra styrkor för att ge dig ännu bättre service.

 • COGNIZANT CONSULTING SERVICES: ANVÄND VÅR ERFARENHET

  Våra affärs- och IT-experter på Tableu erbjuder konsulttjänster som omfattar alla aspekter av en Tableau-implementering, inklusive:

  • Intelligence Elevation: en "AI först", humancentrerad och plattformsdriven metod som hjälper kunderna att driva en intelligent verksamhet 
  • Konversationsbaserad analys: tala med dina data och få omedelbara affärsinsikter med bearbetning av naturligt språk
  • Rapportrationalisering, BI-utvärdering och BI-migrering 
  • Självbetjäningsstrategi, introduktionsstrategi och en delad tjänstestrategi för företag
  • Designtänkande: UI/UX-tjänster, mobil och integrerad analys
 • COGNIZANT ARCHITECTURE SERVICES: RÄTT SAK PÅ RÄTT PLATS

  Med Cognizants arkitekturtjänster för Tableau får du hjälp att utforma en Tableau-miljö som fungerar väl, kan skalanpassas utan problem och levererar högsta ROI för din miljö. Exempel på tjänster:

  • Arkitekturgranskning och -implementering: bygg en modern, skalbar, säker och effektiv arkitektur från grunden eller granska en befintlig arkitektur och gör förbättringar för högsta ROI i Tableau
  • Prestandaförbättring: komplett analys (arkitektur, infrastruktur, licensiering, program och data) som identifierar flaskhalsar och rekommenderar åtgärder för bättre prestanda
  • Kapacitetsplanering, fysisk design och infrastrukturrekommendationer: sammanställ information om aktuell och framtida användning och rekommendera maskinvaru- och licensieringsbehov
 • COGNIZANT DELIVERY AND EXECUTION SERVICES: BLI AV MED LEVERANSFLASKHALSAR

  Våra leverans- och exekveringstjänster tillämpar bästa praxis och agil utveckling för att effektivisera driftsättningen och få snabb avkastning på din Tableau-investering. Exempel på tjänster:

  • Leveransmetod och tillvägagångssätt: Anpassad agil metod som syftar till snabba lanseringar, för snabbare åtkomst till affärsdata
  • Självservice: Vi ger användarna tillgång till självserviceanalys genom att skapa anpassade datamodeller för bland annat säkerhet och prestanda i Tableau
  • Underhålls- och supportmetodik: smidigt och effektivt underhåll av Tableau-servrar och program som finns på dem
  • Standarder, bästa praxis och riktlinjer: säkerställer kontinuerliga förbättringar genom ständiga uppdateringar av bästa praxis och lärdomar 
  • Bästa praxis och metoder för migrering/transformation: detaljerat tillvägagångssätt och implementeringsriktlinjer för migrering från äldre affärsanalysstackar till Tableau
 • COGNIZANT RESEARCH SERVICES: ÅTKOMST TILL DEDIKERADE SERVRAR OCH LICENSER

  Bland Cognizants unika undersökningstjänster för Tableau finns tillgång till vår unika katalog över Tableau-tjänster, inklusive:

  • Koncepttest: Planlägg och skapa affärs- och IT-relaterade koncepttest som visar på gångbarhet innan du gör en full investering
  • Riktmärkning: Våra laboratorier möjliggör tekniska genomförbarhetstester – från labb till test
  • Paketerade lösningar med Tableau Solution Accelerators: anpassade paketerade lösningar och acceleratorer för serverunderhåll, automatisk migrering av innehåll och revision av arbetsböcker
Lär dig mer om fördelarna med denna strategiska partner genom att besöka:

Träffa fler partner

BERÄTTA VAD DU TYCKER.

Vad kan potentialen med partnerskap göra för din verksamhet?

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.