COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Syncsort specialiserar sig på snabba sorteringsprodukter samt programvara och tjänster för dataintegrering och säkerhetskopiering för olika datahanteringsplattformar

Syncsort är ett programvaruföretag som specialiserar sig på snabba sorteringsprodukter samt programvara och tjänster för dataintegrering och säkerhetskopiering för olika datahanteringsplattformar. Företaget tillgängliggör mätbart mervärde och omvandlar verksamhetskritiska beslut med företagets Extreme Data Performance-lösningar. Dessa lösningar kombinerar dataskyddsprogram samt programvara och tjänster för effektiv dataintegrering. Syncsorts Extreme Data Performance-lösningar gör att företag snabbare och med färre resurser än någonsin kan bearbeta mycket stora databaser.

Snabb dataintegrering för snabbare affärsbeslut

ARBETA MED COGNIZANT

Vi är Global System Integrator-partner med Syncsort. Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder Extreme Data Performance-lösningar och därmed hjälpa dem att sänka kostnader, skapa nya inkomstkällor och öka mervärdet från befintliga investeringar i datalösningar.

Partnerskapet gör också att vi kan erbjuda kunderna Syncsorts DMExpress-produkt, en snabb och effektiv dataintegreringslösning för affärsinformation från komplexa datavolymer. Med Syncsorts dataintegreringslösning kan företag:

  • förkorta behandlingstiden med 50 % eller mer
  • undanröja flaskhalsar som påverkar prestandan
  • erbjuda en skalbar lösning som främjar framtida tillväxt av datavolymer
  • effektivt använda 50 % mindre minne och 60 % färre CPU-resurser
  • utnyttja befintlig maskinvara minimalt och ta bort behovet av ytterligare och kostsamma investeringar i dyrbar maskinvara.