COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

SunTec erbjuder kostnadseffektiva och användningsklara faktureringslösningar för företag som erbjuder finansiella tjänster samt för andra vertikala globala branscher

SunTec är en ledande leverantör av lösningar för relationsbased prissättning och centraliserad fakturering för banksektorn, finansiella tjänster och försäkringsbolag, samt konvergent transaktionsprissättning och faktureringslösningar för kommunikations-, medie- och underhållsföretag. Företaget erbjuder också avancerade lösningar för Meter Data Management och fakturering för gas-, vatten- och elföretag samt centraliserade och anpassade lösningar för prissättning, fakturering och avveckling för flotthantering.

SunTec är baserat i Indien och betjänar marknader över hela världen med kontor i USA, Storbritannien, Tyskland, Singapore och Förenade arabemiraten.

Minimala anpassningsbehov

ARBETA MED COGNIZANT

Våra kunder inom branscher för kommunikation, media/underhållning, bankverksamhet, finansiella tjänster, försäkring, gas, vatten och el samt tillverkningslogistik har förbättrat sitt kundfokus genom att utnyttja SunTecs expertis för relationsbaserad prissättning och centraliserade faktureringslösningar.

Vi ser kundernas behov av kostnadseffektiva lösningar som kräver minimal anpassning innan de kan börja användas. Det här partnerskapet innebär att vi kan integrera SunTec:s faktureringsprodukt som en användningsklar lösning för snabbare distribution. Faktureringsprodukten från SunTec har också integrerats på förhand med vårt Telecom Reference Architecture Lab, vilket gör att vi effektivare kan leverera en komplett och centraliserad faktureringslösning för telekomoperatörer.

 

SunTec | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions