COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Solix Technologies hjälper dig att förbättra applikationsprestandan, sänka lagringskostnaderna samt möta efterlevnads- och livscykelhanteringsmål

Solix Technologies hjälper företag att förbättra applikationsprestandan, sänka lagringskostnaderna och tillgodose efterlevnads- och datasekretessbehov genom att arbeta med mål för informationslivscykelhantering (ILM). Solix Cloud and Enterprise Data Management Suite (Solix EDMS) är en programvarulösning som hjälper företag att implementera databasarkivering, testdatahantering (datadeluppsättning), datamaskering och applikationsavveckling för alla företagsdata.

Solix är det enda ILM-företag i branschen som erbjuder datahantering som nättjänst. Detta ger dig företagsdatahantering genom en enkel pay-as-you-go-modell med låga uppstartskostnader.

En kostnadseffektiv och lättanpassad EDMS-lösning

ARBETA MED COGNIZANT

 

Som Solix-partner kan vi erbjuda kunderna branschens enda applikationsavvecklingsverktyg, Solix ExApps. Våra Oracle-kunder i finansbranschen gynnas också eftersom lösningen Solix EDMS Database Archiving har börjat användas av Oracle för Oracle FLEXCUBE Universal Banking Application.

Genom partnerskapet med Solix kan Cognizant kombinera en anpassningsbar och kostnadseffektiv EDMS-lösning med våra beprövade affärsprocesslösningar för dataarkivering, testdatahantering och datasekretess. Och eftersom många av våra Oracle-kunder väljer Solix som EDMS-verktyg kan vi enkelt anpassa Solix.

 

Solix | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions