COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Förbättra affärsprocesserna med Software AG och Cognizant

Software AG är en global ledare inom vad företaget kallar business process excellence. Bland 40 år av innovationer återfinns den första högpresterande transaktionsdatabasen, Adabas; den första plattformen för analys av affärsprocesser, ARIS; den första B2B-servern och SOA-baserade integrationsplattformen, webMethods samt banbrytande Big Data-teknik med Terracottas BigMemory.

Cognizant och Software AG har en stark global relation. Cognizant är till exempel en årlig sponsor av ProcessWorld, Software AG:s årliga användarkonferens. Vi har vunnit flera innovationspriser från Software AG för projektarbetsexcellens, inklusive optimering av kunders affärsprocesser.

I dag erbjuder vi ett brett utbud av gemensamma lösningar på dagens affärsutmaningar med Big Data-analys, mobilitet, sociala medier och molnet, däribland:

  • en strategisk färdplan för SOA
  • bedömningar av och modeller för arkitekturer
  • mobil integration
  • molnintegration
  • ett integrationskompetenscenter
  • migrerings-/uppgraderingstjänster
  • affärsprocessanalys (BPA)
  • implementering av BPM för sociala medier och företag
  • BPM-lösningar/-arbetsflöden.

Förbättrad Big Data-hantering för större förutsägbarhet

ARBETA MED COGNIZANT

Vi samarbetar med Software AG för att kunna erbjuda tjänster på gemensamma vertikala kundmarknader för mellanvara och datahanteringsområden. Faktum är att några av de största globala aktiviteterna inom Cognizants BPI-verksamhet är Software AG-program.

Vi samarbetar med Software AG genom vårt globala Center of Excellence som arbetar med att hjälpa kunder i flera olika branscher att få bättre kontroll över sin datahantering och Big Data-initiativ. Kunderna kan med hjälp av en gemensam lösning för Cognizant och Software AG ansluta system, applikationer, data, processer och händelser i realtid med kraftfulla verktyg för visualisering och analys. Resultatet är att arbetsuppgifter över hela företaget kan bli mer förutsägbara, vilket alla företag gynnas av.

 

Software AG | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions