COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

ServiceNow tillhandahåller innovativa molnbaserade tjänster som ger stora fördelar på arbetet.

ServiceNow ersätter ostrukturerade arbetsmönster med framtidens intelligenta arbetsflöden. ServiceNow-lösningar förbättrar servicenivån, ger medarbetarna energi och gör företaget till en ännu trevligare arbetsplats. Många analytiker ser företaget som en ledande leverantör av molnbaserade tjänster för omvandling av företagsverksamhet. Tjänsterna omfattar en programsvit som bygger på en egenutvecklad plattform som automatiserar arbetsflödet och integrerar relaterade affärsprocesser.

Organisationer använder ServiceNow för att skapa ett enhetligt dokumentationssystem för IT-personalen samt för att sänka driftkostnader och öka effektiviteten. Dessutom används plattformen för att bygga anpassade applikationer för automatisering av aktiviteter som är unika för kundernas respektive affärsbehov.

Ställ om och driv företaget på ett effektivare sätt

ARBETA MED COGNIZANT

Förenkla, modernisera och skydda ditt digitala företag med ServiceNow och Cognizant.

Cognizant är ServiceNow-partner med nivåerna Gold certified Sales and Services Partner, Bronze certified Technology partner och global Multi Service Provider (MSP). Cognizant har med framgång genomfört över 150 implementeringar. Vi tillhandahåller support efteråt och hanterade tjänster som omfattar centrala processer för IT Service Management (ITSM), IT Operations Management (ITOM), Security Operations, Enterprise Service Management (ESM) och Business Service Management (BSM).

Cognizant har möjliggjort kundframgång och levererat mervärde på grundval av sina djupa branschkunskaper, sin status som betrodd rådgivare till över 1 300 globala 2000-företag och en dedikerad affärsenhet som fokuserar på ServiceNow. Kunder över hela världen har valt Cognizant för att få ServiceNow-rådgivning, -implementering och -support i syfte att:

förkorta tiden till marknaden genom att skapa företagsprogram och vertikala domänprogram

förenkla, modernisera och skydda IT-verksamheten genom att modernisera ITSM, eliminera driftavbrott och snabbt lösa säkerhetsincidenter och sårbarheter samt bedriva IT-verksamheten som ett företag

stärka kundernas lojalitet och upplevelse genom att utnyttja den verkliga kraften i ServiceNow-plattformen.

I samarbete med ServiceNow kan Cognizant hjälpa företag att:

1. Modernisera hanteringen av IT-tjänster

Cognizant har utvecklat ett stort utbud av tjänsteerbjudanden och acceleratorer som hjälper dig att modernisera hanteringen av IT-tjänster. Golden Template – ett utvecklingsramverk från Cognizant – är ett exempel på det här. Det underlättar moderniseringen av ITSM och består av:

 • 6 ITSM-processer
 • Kundanalys
 • Integrering med Drastin-rapporteringsteknik som kan generera rapporter från fritextsökning och levererar sökdriven dataanalys.
 • Integrering med produkter som Ushur för mobil hantering på mikronivå med hjälp av SMS och som möjliggör bekväm interaktion mellan människor och maskiner med hjälp av ServiceBots.

Cognizants lösningar för implementering och support kan användas för att modernisera ITSM i fyra olika paket: Swift, Fast Track, Classic och Custom.

Läs mer

2. Eliminera driftavbrott

Cognizant har tagit fram ett unikt ServiceBurst-utbud som hjälper dig med Service Mapping, och heltäckande CMDB-tjänster (Configuration Management Database) med implementering av ServiceNow Service Mapping, CMDB-modellering, händelsehantering och datamönsteranalys. Anpassade mönster för identifiering och anslutbarhet utvecklas för mappning av praktiskt taget alla färdigköpta eller egenutvecklade – kundutvecklade – program genom Service Mapping.

Genom att utnyttja kraften i AI och IoT arbetar Cognizant på ett "Ops IT" ServiceBot-ramverk som sträcker sig utöver L1- och L2-uppgiftsautomatisering.

Läs mer

3. Nå molnet snabbare

När efterfrågan på molntjänster växer ökar också utvecklingen och distributionen av offentliga moln utanför IT-avdelningens kontroll. Det här leder till att det blir svårt att upprätthålla tjänstenivåstandarder och att kontrollera organisationens risker och kostnader. Dagens IT-chefer måste kunna möta dessa behov och samtidigt få snabbare tillgång till molnet

Cognizant har tagit fram plattformen CloudOps, särskilt för ServiceNow-kunder, med följande funktioner:

 • Dedikerad molnhanteringsportal 
 • Förkonstruerad tjänstekatalog med tjänster för försörjning, avställning, kloning och flyttning av molninstanser i ett publikt moln.
 • CMDB-integrering och hantering av molninstanser i ServiceNow
 • My Asset-portal i molnhanteringsmodulen
 • Möjlighet att beställa specifika molnresurser

Läs mer

4. Lösa säkerhetsincidenter och sårbarheter snabbt

Använd incident- och sårbarhetsdata från dina säkerhetsverktyg i en strukturerad svarsmotor som använder intelligenta arbetsflöden, automatisering och täta gränssnitt med IT-verksamheten så att de kan prioritera och lösa hot snabbt beroende på hur stora riskerna är för organisationen. 

Säkerhetsincidenter och sårbarheter kan lösas snabbt genom integrering av tredepartssäkerhetsverktyg med ServiceNow Security Operations. 

Läs mer

5. Konsumentanpassa medarbetarnas serviceupplevelse

Dagens personal förväntar sig att tjänsterna fungerar lika bra som för kunderna. Med ServiceNow gör du det enkelt för anställda att vara anställda genom att tillhandahålla snabba, anpassade och ständigt förbättrade tjänster, även för rutiner vid introduktion av nyanställda som berör andra avdelningar än HR. Medarbetarnas produktivitet och nöjdhet ökar, vilket förbättrar HR-avdelningens anseende.

Cognizant och ServiceNow ger kunderna och Cognizants egna medarbetare snabb och enkel åtkomst till HR-tjänster på följande områden:

 • Anpassad HR-servicehanteringslösning
 • Cognizant DonateNow
 • Cognizant ServiceNow CoE KM portal 

Läs mer

6. Digitalisera företaget med smarta program

Traditionell programutveckling och -leverans kan inte möta behoven hos dagens snabbföränderliga digitala verksamhet. ServiceNow erbjuder en omfattande plattform för professionella utvecklare och en appbutik så att alla snabbt kan bygga eller leverera smarta appar som underlättar den digitala omställningen.

Cognizant har utvecklat ett flertal acceleratorer som underlättar snabbare implementering av ServiceNow-lösningar. Några av de centrala acceleratorerna är:

 • Service Portal-mallar: branschspecifika portalmallar med teman som täcker över 20 olika domäner
 • Återanvändbar Service Portal-kod: databas som visar de senaste UI-elementen tillsammans med respektive kod, vilket förenklar svårigheter som projektteam möter när de arbetar med aspekter på klientsidan.
 • Cognizant Integrat’R’ accelerator: Ett paket som möjliggör enkel integrering av ServiceNow med tredjepartsprogram med hjälp av SOAP (Simple Object Access Protocol) som kan konfigureras med en minimal mängd kod
 • Automatiserad testsvit: Över 350 tester utformade för olika ITSM-processområden för Cognizants Golden Template som ökar testernas omfattning och förbättrar deras definition, vilket underlättar testarbetet och höjer produktiviteten.

Läs mer

7. Bedriva IT-verksamheten som ett företag

Få fullständig överblick över portföljen och finansiella aspekter, skapa bättre överensstämmelse med verksamheten och effektivisera tillhandahållandet av tjänster.

ServiceNows IT Business Management-lösning ger dig all överblick du behöver över projekt och programportföljer. Vi har använt dessa funktioner till att skapa produkter som requirements manager-appen, mobility-appen och student experience-appen. 

Läs mer

8. Omvandla tjänstehantering genom artificiell intelligens (AI), IoT och chattbottar

Artificiell intelligens har kapacitet att omvandla tjänstehanteringen genom en omställning från registreringssystem till intelligent system.

Det sker genom behandling av ostrukturerade data och tillämpning av intelligens som drar slutsatser om vad som sker och sedan använder AI till att förutsäga vad som kommer att hända. 

Cognizant har gjort stora investeringar på det här området och tillhandahåller tjänster som omvandlar tjänstehantering till en intelligent disciplin. En del av fokusområdena är intelligenta kunskapsbaser, virtuella assistenter och chattbottar samt automatisering av supportens L0- och L1-uppgifter. 

Viktiga tjänster omfattar:

 • iVA – interaktiv virtuell assistent som förbättrar slutanvändarupplevelsen på ServiceNow-plattformen
 • Skype4B- och Cortana-integrering med ServiceNow
 • IBM Watson med ServiceNow

9. Constantly Ready Infrastructure (CRI)

Cognizants ramverk Constantly Ready Infrastructure omfattar ITIL, CMMI och klassledande branschpraxis för att säkerställa kontinuerliga tjänsteförbättringar, effektivitet och lägre kostnader under avtalets giltighetstid. CRI använder ServiceNow som central lösningskomponent och partner i arbetet med att hjälpa kunderna att digitalisera, integrera och automatisera både affärsprocesser och driften.

Cognizant och ServiceNow – kundernas framgångsberättelser

Du får mer information om vårt partnerskap genom att kontakta servicenow@cognizant.com.

ServiceNow | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions