COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer
 • Strävar mot ökad tillväxt genom att omforma affärsmodeller, modernisera produkter och förbättra kundupplevelsen.
 • Förnyar och hanterar dina viktigaste affärsprocesser genom nya arbetssätt.
 • Förenklar, moderniserar och ger säkerhet till IT-infrastrukturen och programmen – verksamhetens grundstomme.
COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

ServiceNow tillhandahåller innovativa molnbaserade tjänster som underlättar omställning av företagets driftmodeller.

ServiceNow ersätter ostrukturerade arbetsmönster med framtidens intelligenta arbetsflöden. Den här lösningen förbättrar servicenivåer, engagerar medarbetarna och gör att företag kan arbeta i mycket hög hastighet. Många analytiker betraktar företaget som en ledande leverantör av molnbaserade tjänster för omvandling av företagsverksamhet. Tjänsterna omfattar en programsvit som bygger på en egenutvecklad plattform och som automatiserar arbetsflödet och integrerar relaterade affärsprocesser.

Organisationer använder ServiceNow för att skapa ett enhetligt dokumentationssystem för IT-personalen samt för att sänka driftkostnader och öka effektiviteten. Dessutom används plattformen för att bygga anpassade applikationer för automatisering av aktiviteter som är unika för kundernas respektive affärsbehov.

Effektivisera och ställ om driften

ARBETA MED COGNIZANT

Förenkla, modernisera och trygga ditt digitala företag med ServiceNow och Cognizant.

Cognizant är ServiceNow-partner med nivåerna Gold certified Sales and Services Partner, Bronze certified Technology partner och global Multi Service Provider (MSP). Cognizant har med framgång genomfört över 150 implementeringar och tillhandahåller support i efterhand samt hanterade tjänster som omfattar centrala processer för IT Service Management (ITSM), IT Operations Management (ITOM), Security Operations, Enterprise Service Management (ESM) och Business Service Management (BSM).

Cognizant ökar kundernas mervärdespotential och konkurrenskraft på grundval av sina djupa branschkunskaper, status som betrodd rådgivare till över 1300 globala 2000-företag och en dedikerad affärsenhet som fokuserar på ServiceNow. Kunder över hela världen har valt Cognizant för rådgivning, implementering av och support för ServiceNow i syfte att:

 • förkorta tiden till marknaden genom att skapa företagsprogram och vertikala domänprogram
 • förenkla, modernisera och trygga IT-verksamheten genom att modernisera ITSM, optimera prestanda, lösa säkerhetshot, eliminera driftstopp, hantera molnutspridning och erbjuda större kontroll av program, projekt och finansiella aspekter
 • förbättra kundernas lojalitet och upplevelse genom att utnyttja den verkliga kraften i ServiceNow-plattformen.

Se videon.

I samarbete med ServiceNow kan Cognizant hjälpa dig med att:

1. Modernisera hanteringen av IT-tjänster

Cognizant har utvecklat ett stort utbud av tjänsteerbjudanden och acceleratorer som hjälper dig att modernisera hanteringen av IT-tjänster. Golden Template – ett utvecklingsramverk från Cognizant – är ett exempel på det här. Det underlättar moderniseringen av ITSM och består av:

 • 6 ITSM-processer
 • Kundanalys
 • Integrering med Drastin-rapporteringsteknik som kan generera rapporter från fritextsökning och levererar sökdriven dataanalys.
 • Integrering med produkter som Ushur för mobil hantering på mikronivå med hjälp av SMS och som möjliggör bekväm interaktion mellan människor och maskiner med hjälp av ServiceBots.

Cognizants lösningar för implementering och support kan användas för att modernisera ITSM i fyra olika paket: Swift, Fast Track, Classic och Custom.

2. Eliminera driftavbrott

Cognizant har tagit fram ett unikt ServiceBurst-utbud som hjälper dig med tjänsteallokering och heltäckande CMDB-tjänster (Configuration Management Database) som inkluderar implementering av ServiceWatch, CMDB-modellering, händelsehantering och datamönsteranalys. Anpassade mönster för identifiering och anslutbarhet utvecklas för mappning av praktiskt taget alla färdigköpta eller egenutvecklade – kundutvecklade – program av ServiceWatch.

Genom att utnyttja kraften i AI och IoT arbetar Cognizant på ett "Ops IT" ServiceBot-ramverk som sträcker sig utöver L1- och L2-uppgiftsautomatisering.

3. Hantera molnutspridning

I en värld med många typer av moln och hybridmoln är det viktigt att kunna hantera molnutspridning. Cognizant har tagit fram plattformen CloudOps särskilt för ServiceNow-kunder, med följande funktioner för hantering av molnutspridning

 • Dedikerad molnhanteringsportal 
 • Förkonstruerad tjänstekatalog med tjänster för försörjning, avställning, kloning och flyttning av molninstanser i ett publikt moln.
 • CMDB-integrering och hantering av molninstanser i ServiceNow
 • My Asset-portal i molnhanteringsmodulen
 • Bokning av specifika molntillgångar

Skriv till cloud@cognizant.com för information om Cognizant Cloud-relaterade tjänster.

4. Snabb lösning av problem och säkerhetshot

När ServiceNow blir mer och mer centralt för verksamheten är det viktigt att utnyttja potentialen i ServiceNow som plattform så att andra klassledande produkter kan integreras med ServiceNow för snabbare problemlösning. Skype4Business, Mobility och temperaturövervakningsappen Ambient är exempel på hur ekosystemet kan användas för snabbare problemlösning och förbättrad kundlojalitet.

Säkerhetshot kan lösas snabbt genom integrering av säkerhetsverktyg från tredje part med ServiceNow SecOps-modulen. Cognizant implementerade hanteringsfunktioner för säkerhetsincidenter som ingår i ServiceNow:s Security Operations-svit för en USA-baserad kund inom den finansiella tjänstesektorn. Kunden kunde därmed bygga upp ett proaktivt skydd mot hot och sårbarheter genom att integrera produkter som SumoLogic. Funktioner som Post Incident Review (PIR) och PIR survey användes också som del av lösningen.

5. Konsumentanpassning av medarbetarupplevelsen

I den digitala tidsåldern är det avgörande att ge medarbetarna en serviceupplevelse av liknande typ som kunderna. Cognizant har använt ServiceNow till att ge både kunder och våra interna medarbetare snabb och enkel åtkomst till HR-tjänster inom följande områden:

 • Anpassad HR-servicehanteringslösning
 • Cognizant DonateNow
 • Cognizant ServiceNow CoE KM portal 

6. Optimerad prestanda med realtidsanalys

ServiceNow:s prestandaanalysmodul ger enkel åtkomst till nyckeltal (KPI:er) och indikatorer. Det gör att du kan förbättra affärstjänsterna på ett proaktivt sätt. Vår prestandaanalyslösning använder ServiceNow:s PA-modul för att tillhandahålla klassledande och leveransspecifika nyckeltal som är certifierade av våra processpecialister. Några av funktionerna inkluderar:

 • Uppsättning med över 180 klassledande konfigurerade nyckeltal, inklusive användningsklara och anpassade nyckeltal som rekommenderas av Cognizants processkonsulter
 • Väldefinierade och interaktiva infopaneler med anpassade formler och detaljvyer som är anpassade för verkliga scenarier.
 • Prediktiva indikatorer som är baserade på historiska och aktuella data för kontinuerlig serviceförbättring.

7. Bygga affärsprogram i accelererat läge

Cognizant har utvecklat ett flertal acceleratorer som underlättar snabbare implementering av ServiceNow-lösningar. Några av de centrala acceleratorerna är:

 • Service Portal-mallar: branschspecifika portalmallar med teman som täcker över 20 olika domäner
 • Återanvändbar Service Portal-kod: databas som visar de senaste UI-elementen tillsammans med respektive kod, vilket förenklar svårigheter som projektteam möter när de arbetar med aspekter på klientsidan.
 • Cognizant Integrat’R’ accelerator: Ett paket som möjliggör enkel integrering av ServiceNow med tredjepartsprogram med hjälp av SOAP (Simple Object Access Protocol) som kan konfigureras med en minimal mängd kod
 • Automatiserad testsvit: Över 350 tester utformade för olika ITSM-processområden för Cognizants Golden Template som ökar testernas omfattning och förbättrar deras definition, vilket underlättar testarbetet och höjer produktiviteten.

8. Ta kontrollen över appar, projekt och finansiella transaktioner

ServiceNow:s IT Business Management-modul som ger dig all överblick du behöver över projekt och applikationsportföljer. Vi har använt dessa funktioner till att skapa produkter som requirements manager-appen, mobility-appen och student experience-appen. Vi implementerade en utpräglat anpassad livscykel från början till slut för idé- och behovshantering för en allmännyttig företagskund i USA.

9. En ny typ av tjänstehantering genom artificiell intelligens, IoT och chattbotar.

Artificiell intelligens tycks snart kunna omvandla tjänstehanteringssystem från arkivsystem till intelligenta system. Det sker genom behandling av ostrukturerade data och tillämpning av intelligens som drar slutsatser om vad som sker och sedan använder AI till att förutsäga vad som kommer att hända. Cognizant har gjort stora investeringar på det här området och tillhandahåller tjänster som omvandlar tjänstehantering till intelligent disciplin.

En del av fokusområdena är intelligenta kunskapsbaser, virtuella assistenter och chattbotar samt automatisering av supportens L0- och L1-uppgifter. Vårt centrala utbud omfattar:

 • iVA – interaktiv virtuell assistent som förbättrar slutanvändarupplevelsen på ServiceNow-plattformen
 • Skype4B- och Cortana-integrering med ServiceNow
 • IBM Watson med ServiceNow

Constantly Ready Infrastructure (CRI)

Cognizants Constantly Ready Infrastructure Framework omfattar ITIL, CMMI och klassledande branschpraxis som säkerställer kontinuerliga tjänsteförbättringar, effektivitet och lägre kostnader under avtalets giltighetstid. CRI använder ServiceNow som central lösningskomponent och partner i strävan att hjälpa kunderna att digitalisera, integrera och automatisera både affärsprocesser och driften.

Cognizant-ServiceNow-fallstudier

 • Ett USA-baserat finanstjänsteföretag sänker kostnaderna, förenklar verksamheten och får den överblick som krävs för att hantera IT-prestanda och tjänsteleveranser effektivare med högautomatiserade lösningar för IT-tillgångshantering från Cognizant och ServiceNow.
  Läs mer
 • En stor nederländsk telekomleverantör effektiviserar verksamheten och förbättrar leveransen av tjänster med Cognizant-ledd optimering och hantering av ServiceNow:s ITSM-plattform Multi Service Provider (MSP). Läs mer
 • Ett stort allmännyttigt energiföretag förbättrar med hjälp av Cognizant sin befintliga ServiceNow-distribution i syfte att förbättra användarupplevelsen, effektivisera arbetsflöden, definiera kundprocesser och konsolidera kundföretag. Läs mer
 • Ett internationellt känt finanstjänst- och betalningsserviceföretag förenklar och moderniserar IT-tjänstehanteringen med utpräglat anpassad implementering av Cognizants ServiceNow-plattform i syfte att få den hastighet och flexibilitet som krävs för innovation inom betalningsprodukter, betalningstjänster och affärsmodeller. Läs mer
 • En global jätte inom finanstjänster får flexibilitet att introducera nya tjänster snabbare och utrusta affärsanvändare för produktivitet med Cognizant-utveckling och implementering av anpassade program på ServiceNow ITSM-plattformen. Läs mer
 • En ledande europeisk bankkoncern sänker kostnaderna, effektiviserar verksamheten samt förbättrar leveransen av tjänster och kundnöjdheten med migrering till ServiceNow ITSM-molnplattformen under Cognizants överinseende. Läs mer

Kontakta servicenow@cognizant.com för mer information.

ServiceNow | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions