COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Arbeta globalt med affärsintegrering mot externa partner med SEEBURGERs plattform och hubb för affärsprocesser

SEEBURGER är en marknadsledare inom business-to-business-integrering med över 9000 kunder och 25 års erfarenhet på området. Företaget erbjuder en omfattande affärsintegreringssvit som fungerar som central plattform och datahubb för alla affärsprocesser med externa partner.

SEE-produkterna för B2B-integrering är skalbara för företag av alla storlekar och kompatibla med alla ERP-system och B2B-standarder. SEEBURGER erbjuder även vertikala branschspecifika lösningar, inklusive webb-EDI för logistikprocesser, lokala eller hanterade tjänster, molntjänster samt säker filöverföring för verksamhetskritiska data. SEEBURGER:s högkvarter finns i Bretten, Tyskland och i Atlanta, Georgia, med 19 avdelningskontor i mer än 50 länder över hela världen.

Modernisera, konsolidera och effektivisera verksamheten

ARBETA MED COGNIZANT

Partnerskapet mellan Cognizant och SEEBURGER drar nytta av SEE:s beprövade integreringslösningar för koncerner samt små och medelstora företag, i kombination med Cognizants flexibla affärsprocesser, outsourcing, infrastruktur, molntjänster, välfungerande globala leveransnätverk och djupa domänexpertis. Tillsammans hjälper vi företag inom bilindustri, detaljhandel, tillverkning, logistik och andra gemensamma kundbranscher att bli mer agila och fokuserade genom effektiva B2B-integreringsstrategier.

Partnerskapet mellan Cognizant och SEEBURGER etablerades i juni 2011. Sedan dess har vi hänvisat företagskunder till SEE:s BIS Suite (version 6) och MFT-lösningar, samtidigt som SEE rekommenderar Cognizant som leverantör av kompletterande tjänster. Tillsammans erbjuder Cognizant och SEEBURGER över 40 års kombinerad erfarenhet inom B2B-integreringstjänster och -implementering.

Genom den här alliansen kan Cognizant erbjuda kunderna samtliga fördelarna med SEE:s beprövade affärsintegreringstjänster, till exempel:

  • omfattande funktionstäckning
  • en omfattande datakatalog som reducerar riskerna och arbetsmängden
  • genuin transparens i verksamheten
  • hög prestanda och skalbarhet
  • automatiserade och förkonfigurerade migreringsverktyg
  • användarvänlighet
  • beprövade framgångar från 25 års integrering av framgångsrika företag