COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Optimera affärsprocesserna med SAP och Cognizant, en av de främsta SAP Global Services-partnerna

SAP är en ledare på marknaden för företagsprogram och hjälper företag av alla storlekar i alla branscher att fungera bättre. Från backoffice till styrelserummet, från lagret till skyltfönstret, från stationära till mobila enheter – SAP hjälper personal och företag att effektivt samarbeta och använda affärsinsikter som ett sätt att ligga steget före konkurrenterna. Företagets historia av innovation och integration, i kombination med en öppen plattformsstrategi, utmärker det som ledande i branschen.

Som en av SAP:s främsta Global Services-partner har Cognizant hjälpt stora företag att optimera sina processer genom att utnyttja SAP:s applikationer sedan 2005. Dessutom samarbetar vi med SAP som certifierad global leverantör av applikationshanteringstjänster (AMS) och certifierad SAP Global Hosting and Cloud Services-leverantör.

Med åren har vår SAP-verksamhet växt och omfattar nu dedikerade offshore-leveranscenter för SAP-tjänster i Buenos Aires i Argentina. Vi har där etablerat oss som primär SAP-partner för leverans av transporthanteringslösningar. 2009 lanserade vi Cognizant Touchstone Center för vår SAP-verksamhet. Centret assisterar i vårt gemensamma arbete med SAP och underlättar produktdemonstrationer, koncepttester, pilotprojekt och workshops med gemensamma kunder. Nyligen etablerade vi ett särskilt affärscenter för SAP-tjänster i Kina.

I dag fortsätter Cognizant och SAP samarbetet för att vidareutveckla sitt starka branschledarskap inom affärsanalys och domänfokuserade lösningar som tillgodoser specifika branschkrav. Vårt gemensamma mål är alltjämt att hjälpa kunderna att ta SAP-lösningar till nästa nivå så att de kan uppfylla sina föränderliga behov av processoptimering.

Öppna för nya affärsfunktioner med SAP och Cognizant

ARBETA MED COGNIZANT

 

Cognizant och SAP delar expertis på fem teknikområden som möjliggör innovativa affärsfunktioner – applikationer, analys, databaser samt mobila och molnbaserade lösningar. Vi kombinerar vår kapacitet och hjälper därmed företag att höja effektiviteten i verksamheten, fatta bättre affärsbeslut och samarbeta bättre så att de kan leva upp till förväntningarna och behoven i dagens mobila värld.

Cognizants SAP-verksamhet fokuserar på att leverera fördelarna hos sådana avgörande teknikområden till stora koncerner, med betoning på lösningar för bank- och finanstjänster, konsumentprodukter, media och underhållning, detaljhandel, life sciences, sjukvård, tillverkningslogistik samt gas, vatten och el. Genom det här globala partnerskapet förenar Cognizant och SAP sina krafter och hjälper kunder i dessa branscher att maximera avkastningen på sina investeringar i SAP-lösningar.

Cognizants SAP-verksamhet är perfekt för distribution av välavpassade SAP-lösningar som leder till en mer lönsam verksamhet samt kontinuerlig anpassning och tillväxt för företag av alla storlekar. Eftersom kundernas och marknadens behov utvecklas fortsätter Cognizant att utnyttja mervärdet i SAP:s kraftfulla lösningar och hjälpa kunderna att få ut mesta möjliga produktivitet av dem.