COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Förenkla identitetsstyrningen och sänk kostnaderna med SailPoint, den ledande leverantören av lösningar för identitetsstyrning och -hantering

SailPoint är en ledande lösningsleverantör för styrning och hantering av identiteter. SailPoint var först med att inse att företag kan ha nytta av identitetshanteringsmetoder som fokuserar både på IT- och affärsprioriteter och utvecklade därför en unik riskbaserad modell som tillämpar det här perspektivet för nästan allt – från efterlevnad till användarförsörjning.

I dag är företagets lösning en av de första som tar identitetshantering för företag till applikationer i molnet. SailPoints programvara är unik för den riskbaserade metoden och användargränssnittet som i de flesta fall inte kräver att slutanvändaren har formell utbildning.

Skydda känsliga data med automatiserad identitetshantering

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizants roll som ledande leverantör av IT-konsulttjänster innebär att vi kan använda SailPoints programvara och tillhandahålla supporttjänster samt process- och drifthantering genom serviceavtal för hanterade tjänster.

Vårt partnerskap med SailPoint erbjuder lösningar för identitetshantering och identitetsstyrning för våra kunder på gemensamma marknader. Det omfattar bankverksamhet, sjukvård, försäkringar och andra branscher av offentlig karaktär.

Genom att integrera lösningar hjälper vi företag att effektivisera processer för regelefterlevnad samt skydda känsliga data genom automatisk etablering av användarkonton. Det innebär att våra kunder sänker kostnaderna för identitetsstyrning och minskar den tid som krävs för att introducera ny personal och programvara.