COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Programvara från Riversand Technologies hjälper Cognizants kunder med effektivare hantering av produktinformation

Riversand Technologies är baserat i Houston, Texas, och erbjuder branschledande och kostnadseffektiva programvarulösningar för produktinformationshantering (PIM). Dessa lösningar hjälper företag att få åtkomst till, administrera och distribuera korrekt, standardiserad, avduplicerad och rensad produktinformation på begäran. Några av höjdpunkterna med Riversands PIM-lösning:

  • möjlighet att hantera upp till 15 miljoner poster och över 100 attribut
  • avancerade distributionsmallar och paket
  • stöd för branschstandarder (UNSPSC, GDSN/1Sync, Big Hammer)
  • branschledande distributionsreferenser.

Avancerade PIM-lösningar på en stabil plattform

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant använder Riversands SOA-baserade programvara för att distribuera avancerade PIM-lösningar med låg risk och hög avkastning på investeringarna för kunderna. Bland kunderna finns återförsäljare som verkar i flera kanaler, tillverkare, distributörer, leverantörer, vårdgivare, energiföretag och företag i andra branscher som behöver en stabil plattform för hantering av produktinformation. Lösningen är helhetsinriktad och omfattar alla produktaspekter.

Som allianspartner har Cognizant och Riversand utvecklat flera lösningar och acceleratorer. Lösningarna levereras av projektledare och systemarkitekter från Riversand som har fått utbildning av Cognizant och omfattar:

  • accelerator för NPI-affärsarbetsflöden
  • matchningsoptimering
  • acceleratorer för uppgradering
  • DAM-integreringsmodeller
  • anpassade vyer av företagsprodukter.