COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Cognizant och Reltio hjälper IT- och affärsteam att göra rätt från början med hjälp av datadrivna applikationer och modern datahantering i molnet.

Reltio levererar tillförlitliga data, relevanta insikter och rekommendationer som hjälper företag att göra rätt från början. Reltio Cloud kombinerar datadrivna applikationer med modern datahantering för bättre planering, riskhantering och interaktion med kunderna. IT-avdelningen effektiviserar datahanteringen för en komplett överblick över alla källor och format i verklig skala, samtidigt som sälj-, marknadsförings- och efterlevnadsteam använder datadrivna applikationer för att samarbeta samt förutse och tillvarata affärsmöjligheter i realtid. Företag av alla storlekar, däribland Fortune 500-företag inom sjukvård, biovetenskap, distribution och detaljhandel, förlitar sig på Reltio.

Datadrivna applikationer och modern datahantering för globala företag

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant och Reltio erbjuder genom sitt samarbete expertis inom teknik och integration samt kunskap om hur data blir effektivare genom att kombineras med regeluppsättningar och processhantering. Tillsammans hjälper vi företag att förverkliga den fulla potentialen hos datadrivna applikationer och modern datahantering över hela företaget.

Reltio | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions