COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Quest Software erbjuder produkter för hantering av applikationer, databaser, virtuella system och ledande Microsoft Server-produkter som Exchange och SharePoint

Quest Software tillhandahåller produkter för hantering av program, databaser, Microsoft Windows (inklusive Active Directory, Exchange och SharePoint) och virtualisering. Fantastiska lösningar som förenklar hantering, migrering och anpassningar i SharePoint-miljöer.

Effektivisera utvecklingen genom att anpassa SharePoint

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant samarbetar med Quest för att dra fördel av företagets stabila lösningar för hantering, migrering och anpassning av SharePoint. Quests lösningar förenklar hanteringsuppgifterna och uppmuntrar till regelbunden användning. Det innebär att våra kunder har tillgång till lösningar som uppfyller deras unika affärsbehov och effektiviserar samtidigt utvecklingen genom snabba SharePoint-anpassningar.

Som allianspartner arbetar Cognizant och Quest tillsammans med att hjälpa våra gemensamma kunder att minimera tiden och arbetet som krävs för att distribuera och köra SharePoint 2010/2013. Det innefattar installation i lokala system, onlinemigreringar, konsolideringar och omstruktureringar. Quests beprövade lösningar för SharePoint-migrering ger kunderna mer trygghet och förenklar distributioner som ofta kan vara komplexa.

Partnerskapet med Quest ger också Cognizant direkt tillgång till företagets SharePoint-experter och bästa praxis för programvarulösningar från Quest på SharePoint.

Quest | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions