COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Cognizants partner QlikTech ligger bakom QlikView, en BI-programvara som förändrar hur företag hanterar och analyserar data

QlikTech ligger bakom QlikView, en programvaruplattform för Business Intelligence (BI) som kombinerar funktionerna i dynamiska presentationer, omedelbar datamanipulering och dataanalys i realtid. QlikTech fokuserar på att förenkla företagens beslutsprocesser genom att erbjuda nya metoder för att visa, hantera och interagera med data.

Förnya företaget med ny business intelligence, Big Data och mobilitetslösningar

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant och QlikTech har ett gemensamt mål som syftar till att leverera avancerad business intelligence och analys, dataidentifiering, avancerad visualiering och mobilitetslösningar till kunder i ett flertal olika branscher.

Som global strategisk partner samarbetar vi med QlikTech kring ett flertal olika projekt, inklusive koncepttester och leverans av lösningar. Tillsammans hjälper vi företag att omvandla verksamheten och ställa om IT-verksamheten med hjälp av ny mobil teknik, molnet och analys av Big Data.

QlikView | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions