carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

STRATEGISK PARTNER

Pivotal

Steg för steg: en expertledd väg till en molnbaserad personalstyrka
VÅRA LÖSNINGAR, TJÄNSTER OCH MÖJLIGHETER

Vi kombinerar våra styrkor för att ge dig ännu bättre service.

 • Pivotal Cloud Foundry: Säker koddistribution utan driftstopp

  Programvara är nuet och framtiden. Team skriver och distribuerar med kod än någonsin för att behålla konkurrenskraften. Men toleransen för driftstopp är nära noll, och säkerhet har aldrig varit viktigare. Hur förblir du konkurrenskraftig och fortsätter skapa den programvara som är nödvändig för din digitala affärsutveckling? Svaret är Pivotal Cloud Foundry, den beprövade lösningen för företag som vill ha programvarubaserad digital transformation. Vår lösning erbjuder:

  • Utvecklarproduktivitet: Använd PCF:s portfölj av moderna körtider – Pivotal Application Service, Pivotal Container Service och Pivotal Function Service – för att leverera funktioner snabbare.
  • Operatörseffektivitet: Du får en kvot för utvecklare/operatörer på 200:1 Utformad för driftsättningar med noll nedtid. Kör på varje större privat och offentligt moln
  • Omfattande säkerhet: Sänk risken i din programportfölj. Skydda system från angripare med hjälp av Pivotals tre R: repair, repave och rotate.
  • Hög tillgänglighet: Leverera SLA:er för företag i optimal skala. Förlita dig på integrerad hög tillgänglighet för att hålla kundtillvända system online även under de mest utmanande omständigheter.
 • Spring Cloud Services (SCS) och Steeltoe: Mikrotjänster i optimal hastighet

  Utvecklare av mikrotjänster måste snabbt kunna bygga och skapa iterationer av nya program och arkitekturer som är skalbara, bärbara, motståndskraftiga och mottagliga för frekventa uppdateringar – samtidigt som risken minimeras. Pivotal gör det möjligt för utvecklare att bygga kvalitetsmikrotjänster med två viktiga ramverk: Spring Cloud Services (SCS) och Steeltoe.

  SCS bygger på en grund bestående av Spring Boot, Spring Cloud och NetflixOSS och förenklar avgörande driftmönster för mikrotjänster som körs på Pivotal Cloud Foundry. SCS paketerar komponenter på serversidan av de populära Spring Cloud-projekten, inklusive Service Registry, Circuit Breaker och Config Server, och gör dem tillgängliga som tjänster i Pivotal Services Marketplace.

  Steeltoe ger .NET-utvecklare verktyg för implementering av bästa branschpraxis för valfri mikrotjänst som har byggts för molnet. Steeltoe-kundbiblioteken ger .NET Core- och .NET Framework-program åtkomst till tjänsterna Netflix Eureka, Hystrix, Spring Cloud Config Server och Cloud Foundry.

 • Kontinuerlig integrering och leverans: Håll koden i rullning

  Ditt team måste svara på användarens feedback och snabbt och säkert skicka ny programkod till produktion. Med kontinuerlig integrering (CI) och kontinuerlig leverans (CD) kan de dramatiskt påskynda processen för testning av ny programkod och göra den klar för go-live.

  Concourse är ett CI-system med öppen källkod som utvecklare använder för kontinuerlig integrering av kodändringar i huvudkodgrenen och för att utföra test mot dessa förändringar under hela programutvecklingslivscykeln. Spinnaker är ett CD-multimolnverktyg med öppen källkod för snabb driftsättning av programvarusläpp till molnplattformar och hjälper din projektpipeline att flyta lekande lätt på väg mot produktionen.

  Den här uppsättningen omfattande CI/CD-funktioner för PCF säkerställer att ny programkod alltid testas och är säker samt redo för driftsättning, så att dina team tryggt kan leverera till produktionen när tiden är inne.

 • Programuppgradering: En gradvis väg till molnmognad

  Kundernas föränderliga krav tvingar företag att innovera i snabb takt, men de flesta av världens utvecklare arbetar med äldre program på utdaterade plattformar och med föråldrade verktyg. Övergången till molnet kan hindras av en komplex programportfölj som är tätt sammankopplad och sparsamt dokumenterad eller hindrad av manuella, enformiga processer som är utformade för att minimera risker och säkerställa överensstämmelse, men inte längre tillgodoser dagens behov av snabba och frekventa programvarusläpp.

  Vi transformerar din befintliga portfölj till en molnnativ verktygsuppsättning som moderniserar dina program och samtidigt upprätthåller säkerhet, motståndskraft och efterlevnad. Genom måttfulla, inkrementella steg som gradvis ökar molnmognaden i din programportfölj, automatiseringen i din livscykel för programutveckling och kunskaperna i teamet, är du helt redo att möta dagens utmaningar.

 • Platform Acceleration Lab: Fortbilda programutvecklare och -arkitekter
  Ge teamet möjlighet att leva som de lär. Platform Acceleration Lab (PAL) är en uppslukande uppsättning kurser som bygger på bästa praxis och gör det möjligt för utvecklare att utveckla nya program, flytta program (omplattformning) och modernisera befintliga program på Pivotal Cloud Foundry.
Lär dig mer om fördelarna med denna strategiska partner genom att besöka:

Träffa fler partner

BERÄTTA VAD DU TYCKER.

Vad kan potentialen med partnerskap göra för din verksamhet?

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.