COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

PEGA.COM

As a trusted partner of the Pega-Partner Innovation Center, Cognizant will support the Pega-Partner Innovation Center initiative for product upgrades enabling our clients to quickly and cost-effectively take optimal advantage of Pega upgrade features.

Optimera kundupplevelsen med Cognizant- och BPM-programvara från Pegasystems

Pegasystems Inc. (Pega) är en ledande leverantör av programvara för affärsprocesshantering (BPM) och hjälper företag att förändra verksamheten på smarta och nyskapande sätt. Pegas programvara för kundcentrering gör att kunderna kan dela sina förväntningar och preferenser. Affärsaktörer kan samtidigt definiera sina mål och syften direkt i systemet. Företagets lösningar är dynamiskt responsiva och kontextberoende, vilket gör det möjligt att anpassa programmet i realtid för företag i alla typer av kanaler.

Pega ökar effektiviteten i driften och sänker kostnaderna genom smart processautomatisering. Sedan 1983 har Pega varit en föregångare genom att inkorporera affärsregler i BPM-teknik och företaget är nu allmänt erkänt som en ledare i branschen. Företagets patenterade regelteknik hjälper företag att aggregera sina olika rutiner och gör att chefer snabbt kan införa förändringar i hela företaget och på webben.

Välrenommerade företag inom branscher som finansiella tjänster, sjukvård, försäkring, kommunikation med mera vänder sig till Pega för att effektivisera affärsprocesserna så att de snabbt och enkelt kan anpassa sig till föränderliga marknadsförhållanden och få betydande avkastningar på investeringarna.

Pega har också revolutionerat hur ledande företag optimerar kundupplevelsen och automatiserar driften. Den patenterade tekniken Build for Change ger näringsidkare möjlighet att skapa och utveckla verksamhetskritiska affärssystem. Samtidigt får IT-avdelningar en framtidssäker plattform som undanröjer behovet av manuell kodning. Global 500-kunder vittnar om att Pega ger dem den snabbaste vägen till mervärde, med snabba implementeringar, effektiv återanvändning och globala stordriftsfördelar.

Omvandla affärsbehov till ledande tekniska lösningar

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant och Pegasystems började arbeta kring gemensamma projekt 1999 och bildade en strategisk allians 2003. Sedan dess har båda företagen – och våra gemensamma kunder – skördat många framgångar tack vare den starka relationen och gemensamma utvecklingsinitiativ.

Som Pega platinum alliance partner har Cognizant en bred erfarenhet av Pegas rutiner – både vad gäller antalet konsulter och erfarenhet av och expertis inom implementering av Pega-teknik. I synnerhet Cognizants BPM- och CRM-lösningar bygger på våra konsulters djupa kunskaper om och erfarenheter av Pegas plattform så att de kan omvandla affärsprocesser och effektivisera verksamheter på ett sätt som gör kundupplevelsen mer enhetlig.

Vår gedigna Pega-praxis

Med åren har Cognizant gjort stora investeringar i sin Pega-praxis, bland annat grundläggande utbildning och insatser för att ta fram bra rutiner och metoder. Vi har dessutom fullt anammat Pegas Directly Captured Objectives (DCO) – en metod som kommer ur Pegas egen utveckling av lösningar och optimerar kundens avkastning på investeringarna. Cognizant har inrättat en DCO-kontaktpunkt som sprider information om metoden inom Cognizant och även till kunder. Vi har även startat ett Zero-to-LSA-program (Lead Systems Architect) som gör erfarna konsulter utan specifik Pega-utbildning till mycket kunniga Pega-experter på bara 12 till 18 månader.

Slutligen stöder Cognizants globala leveransmodell kunder som använder Pegas plattform, oavsett var de befinner sig. Den utökade räckvidden och flexibiliteten, i kombination med ett starkt engagemang för utbildning och programvara från Pega, ger samarbetsinriktade lösningar som optimerar kundernas avkastning på sina investeringar.

Pega | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions