carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

STRATEGISK PARTNER

Oracle

Samarbete med den mest kompletta och säkra molnleverantören
VÅRA LÖSNINGAR, TJÄNSTER OCH MÖJLIGHETER

Vi kombinerar våra styrkor för att ge dig ännu bättre service.

 • Cloud Shift: Modernisera back office

  Cognizants Cloud Shift-utbud erbjuder prisbelönta heltäckande tjänster som är utformade för att hjälpa dig migrera befintliga lokala program och implementera Oracles program HCM, ERP, SCM, EPM och CX Cloud. Med Cloud Shift hjälper vi dig att modernisera back-office-processer med ett enhetligt system som använder Oracle Cloud-program – för ett brett spektrum av funktioner, inklusive HR, finans, försörjningskedja och tillverkning – och höjer drifteffektiviteten, sänker TCO och förbättrar HR-effektiviteten. 

  Läs mer om det här erbjudandet och andra Oracle-tjänster här.

 • Cloud Lift: Snabb, säker och hanterad migrering

  Cognizants Oracle Cloud Lift-utbud tillhandahåller heltäckande tjänster som är utformade för att hjälpa dig att migrera och hantera aktuella Oracle- och icke-Oracle-arbetsbelastningar till Oracles Cloud Platform (PaaS) och infrastruktur (IaaS), vilket gör att du kan fokusera IT-kostnaderna till affärsinnovation. Bland funktionerna finns inventering och bedömningar av program, kodanalys samt migreringsplanering och -utförande, som alla bygger på en unik fabriksmodellstrategi och backas upp av kraftfulla acceleratorer som skyndar på migrering, främjar lägre TCO och låser upp andra fördelar som tidigare var utom räckhåll. Hanterade tjänster efter migrering bidrar till att dessa fördelar förblir och växer på lång sikt. Som medlem av Oracles Cloud Managed Service Provider Program har Cognizant smidig åtkomst till viktiga programresurser som gör att vi kontinuerligt kan förbättra Cloud Lift-utbudet och skapa förutsättningar för framgångar som växer med dig. 

  Läs mer om det här erbjudandet och andra Oracle-tjänster här.

 • Cognizant LifeAdmin Core™: Accelerera tillväxt i din liv- och pensionsförsäkringsverksamhet
  Cognizant LifeAdmin Core™ är en molnbaserad policyadministrationsplattform för liv- och livränteförsäkringsgivare i USA som gör det möjligt för dem att förbättra tillväxten, erbjuda produkter till konkurrenskraftiga priser och sänka driftkostnader utan stora kapitalinvesteringar. Vi använder Oracles marknadsledande motor Insurance Policy Administration (OIPA) som centralt försäkringshanteringsramverk, förkonfigurerat med ett brett utbud av individuella liv- och pensionsförsäkringsprodukter som tillhandahålls i Cognizant-molnet, är integrerade med klassledande surroundsystem och acceleratorer och kompletteras av Cognizants globala, liv- och pensionsförsäkringsspecifika IT- och affärsfunktioner. Med skalbarheten som krävs för att tillgodose behoven hos ett företag på första nivån och arbeta med helt nya regler, data och integrationstyper erbjuder denna plattform de funktioner som krävs för att vara den rätta försäkringshanteringsplatformen för amerikanska liv- och livränteförsäkringsbolag på lång sikt. Den kan förkorta tiden till marknaden för nya produkter avsevärt, generera driftkostnadsbesparingar på30 % till 50 % och förbättra kundens mer- och korsförsäljningssiffror med 10 %+. Det är försäkringshantering från alla aspekter, förenklat. Läs mer.
 • Cloud Central Integration: Förenklad programintegration

  Cloud Central Integration, vår integrering-som-tjänst-plattform, förenklar integrering mellan Oracle Cloud-program och andra företagsprogram. Den bygger på Oracles molnplattform och infrastruktur och har ett omfattande bibliotek av förkonfigurerade integreringar – som alla är utformade för att förbli kompatibla med framtida programlanseringar av Oracle Cloud.

  Läs mer om det här erbjudandet och andra Oracle-tjänster här.

UTMÄRKELSER OCH ERKÄNNANDEN

Våra partner förväntar sig högsta möjliga standard från oss.

De vet vad kvalitet innebär. Vi är stolta över att bli erkända av våra branschpartner för vårt arbete med att uppfylla de högsta industristandarderna.

Human Capital Management:
Cloud Development Partner of the Year

2017

Specialized Partner of the Year Awards

Human Capital Management: Cloud Partner of Year, Global

2016

Specialized Partner of the Year Awards

Human Capital Management:  Core HR, North America

2013–2016

Oracle Partner Network Cloud Program Solution

Human Capital Management:  Partner of the Year

2016

Lär dig mer om fördelarna med denna strategiska partner genom att besöka:

Oracle

Träffa fler partner

BERÄTTA VAD DU TYCKER.

Vad kan potentialen med partnerskap göra för din verksamhet?

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.