COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Vi erbjuder en gedigen hantering av innehåll och digitala tillgångar och hjälper kunderna att omvandla digitalt innehåll till värde

Nuxeo grundades 2000 och är ett globalt programvaruföretag som erbjuder en plattform för innehållshantering för affärsapplikationer för företag på en mängd olika vertikala marknader. Företaget har huvudkontor i Paris och New York och ett centralkontor i San Franciscos Bay Area. Nuxeo tillhandahåller en innehållshanteringsplattform med öppen källkod, även känd som Nuxeo-plattformen, där du kan få olika typer av informationshanteringslösningar som dokumenthantering, hantering av digitala tillgångar och fallhantering.

Nuxeo-plattformen används av arkitekter och utvecklare till att bygga, distribuera och köra
innehållscentrerade affärsprogram. Nuxeos ECM-teknik (Enterprise Content Management) möjliggör dokumenthantering, fallhantering, hantering av digitala tillgångar och andra program. Nuxeo-plattformen ger modularitet, en plug-in-modell och paketeringsfunktioner. Med hjälp av en utvecklingsmodell baserad på öppen källkod tillhandahåller Nuxeo ett prenumerationsprogram med programunderhåll, teknisk support och anpassningsverktyg. Nuxeos plattform kan distribueras lokalt eller i molnet via tjänster som Nuxeo Studio, för leverans av hanteringstjänster för molninnehåll.

Cognizant och Nuxeo har ingått ett strategiskt partnerskap och har den högsta nivån av partnerskap: Platinum. Cognizant är för närvarande en av de största Global Systems Integration Partner. Vi samarbetar inte bara för att utnyttja styrkorna hos plattformstjänster och professionella tjänster, utan också för att definiera gemensamma GTM-strategier och underlätta Nuxeos produktförbättringar. Vårt partnerskap har bidragit till att definiera och implementera lösningar som gör att kunderna kan omvandla sina tillgångar till strategiska tillgångar.