COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Automatisera driften och effektivisera körningen av affärssystem i molnet

NetSuite är världens ledande leverantör av molnbaserade affärssystem. Företagets lösningar hjälper kunderna att hantera centrala affärsprocesser med ett enhetligt integrerat system som täcker ERP/finanser, CRM, e-handel, lagerhantering och mycket mer.

NetSuite erbjuder också branschspecifika lösningar för professionella tjänster, programvara, partihandelsdistribution, tillverkning och e-handel. NetSuite OneWorld hjälper globala organisationer med flera olika grenar att bättre hantera dotterbolagen med stabil, multinationell support som kan hantera flera olika valutor.

NetSuite (NYSE: N) grundades 1998 och har sitt högkvarter i Silicon valley. Företaget har över 2 000 anställda på nio avdelningskontor i USA, Kanada, Europa, Asien och Australien. Över 16 000 företag med hög tillväxt samt medelstora företag och avdelningar på större koncerner använder NetSuite för att kunna arbeta effektivare, utan de höga kostnader och den sämre effektivitet som lokala system medför.

Så kan kunderna nå sina viktigaste affärsmål

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizants partnerskap med NetSuite syftar till att hjälpa kunderna att uppnå sina globala mål vad gäller global effektivitet, lägre kostnader och regelefterlevnad. Med NetSuites programvara och Cognizants tjänster migrerar ett växande antal företag från enskilda instanser av ERP-system till en tvålagers strategi som kombinerar stabiliteten hos lokala system med flexibiliteten hos molnsystem och därmed skapar en hybridmiljö. Lokala ERP-system fungerar som dokumentationssystem och en samlad informationskälla för företagsdata, samtidigt som ERP-system i molnet fungerar som ”systems of engagement”, vilka är mer interaktionsfokuserade och inriktade på att uppfylla kundernas, medarbetarnas och partners behov. NetSuite tillhandahåller en mogen, skalbar och beprövad ERP-lösning i molnet som gör det möjligt för kunderna att genomföra sin egen tvålagers strategi.

Genom Cognizants arbete med kunder över hela världen har vi insett att den bästa ERP-standardiseringsmodellen inte nödvändigtvis är den minst komplexa eller ens modellen med lägst totalkostnad. De bästa modellerna är snarare de som passar företagets specifika struktur och de verksamhetskritiska marknadsutmaningar som de möter.

Vi har tagit fram en tredimensionell metod som fokuserar på plattformar, personal och processer som ett sätt att uppfylla företagens behov i praktiskt taget alla branscher. Den här metoden gör det även möjligt för organisationer att leverera de funktioner och tjänster som anställda och affärspartner behöver. Med hjälp från NetSuite och andra levererar vi dessa ERP-lösningar genom att utnyttja vår portfölj av molnapplikationer och Cognizants metod ”define, deliver, innovate” (DDI).