carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

STRATEGISK PARTNER

Neotys

Arbetar med de snabbaste och effektivaste prestandatestarna i världen
VÅRA LÖSNINGAR, TJÄNSTER OCH MÖJLIGHETER

Vi kombinerar våra styrkor för att ge dig ännu bättre service.

 • NeoLoad: Plattform för prestandatestning

  NeoLoads exklusiva teknik möjliggör snabb, effektiv och frekvent testning av belastning och prestanda så att du med säkerhet kan distribuera dina internet-, intranät- eller infödda mobilappar oavsett vilken arkitektur de använder. Med NeoLoad kan du utforma tester snabbare och underhålla skript på bara 10 % av den ursprungliga designtiden samtidigt som du får hjälp att automatisera tester i ett kontinuerligt integrationssystem så att du blir lika agil som dina utvecklingsteam kräver att du är.

  Med NeoLoad automatiseras enkla uppgifter – och svåra uppgifter blir enklare. NeoLoad-funktioner hjälper dig att:

  • Testa med förtroende. Avverka fler testfall, säkerställ professionell kvalitet och gör testarna till dina betrodda partner.
  • Använda agila metoder. Gör prestandatest till en central del av i dina agila leveransprocesser för programvara.
  • Uppnå DevOps. Gör prestandatestning till en kontinuerlig process – från utveckling och kvalitetssäkring till drift.
UTMÄRKELSER OCH ERKÄNNANDEN

Våra partner förväntar sig högsta möjliga standard från oss.

De vet vad kvalitet innebär. Vi är stolta över att bli erkända av våra branschpartner för vårt arbete med att uppfylla de högsta industristandarderna.

Global Partner of the Year

2018

Lär dig mer om fördelarna med denna strategiska partner genom att besöka:

Träffa fler partner

BERÄTTA VAD DU TYCKER.

Vad kan potentialen med partnerskap göra för din verksamhet?

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.