COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Neolane erbjuder en konversationsbaserad marknadsföringsteknik som hjälper företag att bygga långsiktiga dialoger med kunder

Neolane erbjuder den enda konversationsbaserade marknadsföringstekniken som hjälper företag att bygga och upprätthålla långsiktiga dialoger som leder till ökade intäkter och effektivare marknadsföring. Med Neolanes funktioner för e-post samt in- och utgående kanaler på en enda plattform kan marknadsförare nå resultat på rekordtid. Neolane har sitt högkvarter i Newton i Massachusetts med globala avdelningskontor i Storbritannien, Frankrike och de nordiska länderna.

Kommunicera effektivare med kunderna

ARBETA MED COGNIZANT

Som partner utnyttjar Cognizant Neolanes fokus på digitala marknadsföringslösningar, särskilt i sociala marknadsföringsmiljöer, samt stabila SaaS-erbjudanden. Med hjälp av dessa kan våra kunder skicka ut erbjudanden på sociala plattformer och via e-postkampanjer.

Cognizant kan genom sitt samarbete med Neolane hjälpa kunderna att möta det växande behovet av automatiserad marknadsföring och bättre analytiska verktyg för mätning av avkastning på investeringar i marknadsföring. Vi utnyttjar Neolanes omfattande uppsättning konversationsbaserade marknadsföringsverktyg och SaaS-erbjudanden för att förbättra våra tjänster för sociala plattformar inom flerkanalig kampanjhantering (MCM) och generell kampanjhantering.

Vårt partnerskap med Neolane gör i synnerhet att vi kan erbjuda en kraftfull uppsättning marknadsföringsverktyg till våra kunder inom detaljhandel, hotell- och restaturangbranschen, finansiella tjänster och informations- och mediebranschen. Många förlitar sig på internet och e-post för kommunikation med kunder och partner. ​

 

Neolane | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions