COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Koppla samman program, data och enheter för att omvandla verksamheter med Cognizant och MuleSoft.

MuleSofts Anypoint PlatformTM löser de mest utmanande anslutningsproblemen genom SOA (Service-Oriented Architecture), program som tjänst (SaaS) och API:er. Det är en enhetlig, högproduktiv, hybridintegrationsplattform som skapar ett nätverk av appar, data och enheter med API-baserade anslutningsfunktioner. Anypoint-plattformen har Mule som central exekveringsmotor. Den är byggd med öppen teknik, vilket möjliggör återanvändning, modularitet och samarbete som ökar utvecklarnas produktivitet och projekthastigheten. Fördelarna med plattformen Anypoint är bland annat:

  • Enhetlig anslutbarhet: Anslut appar, data och enheter överallt, lokalt eller i molnet, med den ledande plattformen för programnätverk som bygger på API-anslutbarhet. Utforma, kör och analysera tjänster och API:er på en enda plattform.
  • Lägsta möjliga friktion: Bygg – och förändra – programnätverket snabbt med hjälp av Anypoint-plattformens utvecklarvänliga verktyg och öppna standarder. Komponera, snarare än att koda, med användningsklara mallar, komponenter och andra återanvändningsbara byggstenar.
  • Framtidssäkring: Förbered dig på molnprioriterad IT som kan anpassas till företag av alla storlekar och behov, bl.a. övergångar till IoT, big data och analysprocesser. Anypoint-plattformens flexibla arkitektur utvecklas i takt med ditt företag.

Snabb anslutning av vad som helst när som helst

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizants verksamhet Integrated Process Management (IPM) är samordnad med MuleSoft för att kunna erbjuda lösningar som gör det möjligt för företag att snabbt designa, skapa och hantera hela livscykeln för sina API:er, program och produkter. 

Cognizant samarbetar med MuleSoft genom ett globalt Center of Excellence som hjälper kunderna att få mer kontroll över händelsestyrda behov på teknikplattformar i flera olika kanaler. Som MuleSofts globala strategiska partner har Cognizant en robust MuleSoft-verksamhet – både vad gäller antalet konsulter och erfarenhet av samt expertis inom implementering av MuleSofts Anypoint-plattform. MuleSofts-kompetensmärkningar för anslutningar med SAP, Twitter, Salesforce, Workday, ServiceNow och mycket mer är ett kvitto på MuleSoft-expertisen i Cognizants IPM-verksamhet. Genom en delad Cognizant- och MuleSoft-lösning kan kunderna ansluta system, programdata och händelser i realtid och skapa snabb tillväxt samtidigt som de minimerar riskerna.

MuleSoft-partnerskap – Enterprise API Management | Cognizant