COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Monitise är världens största leverantör av lösningar för mobila betalningsmedel som är inriktade på bankväsende, betalningar och handel.

Monitise är världens största specialist på mobila betalningsmedel med en enhetlig och realistisk vision: att göra pengar helt mobila över hela världen. Genom att använda Monitises Enterprise Platform och unika nätverksmetod och samarbeta med dess team av experter har ledande banker över hela världen lanserat klassledande tjänster för mobila betalningsmedel. Montise levererar tjänster till över 17 miljoner registrerade användare och behandlar 1,6 miljarder transaktioner per år.

Effektiviserad implementering av lösningar för mobila betalningsmedel

ARBETA MED COGNIZANT

Som allianspartner förbättrar Cognizant våra mobilitetslösningar genom att utnyttja Monitises breda utbud av tjänster för banktjänster via mobilenheter, betalningar och kommersiella tjänster. De erbjuder snabb och säker hantering av finanser på banknivå, från smarttelefoner, datorplattor och mer traditionella handhållna enheter. Våra kunder har flexibiliteten att kunna lansera en plattform för mobila betalningar för alla enheter, operatörer eller nätverk idag och kommer att kunna anpassa sig till nya mobilitetsinnovationer i framtiden.

Vi kombinerar djupa domänkunskaper och erfarenhet inom bank- och finansbranschen med Monitises innovationer inom mobilteknik. Tillsammans hjälper vi kunder att reagera snabbare på efterfrågan på mobila banktjänster, mobilbetalningar och andra kommersiella mobiltjänster. Genom vårt partnerskap kan vi också hjälpa kunderna att leverera mobila betalningslösningar snabbare och skapa snabbare innovationscykler som leder till snabbare avkastning på investeringarna och nöjdare kunder.

 

Monitise | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions