COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Business intelligence-programvara från MicroStrategy hjälper företag att analysera data och fatta affärsbeslut på webben och mobila enheter.

MicroStrategy är ett globalt programvaruföretag baserat i Virginia, USA, och grundades 1989. Företagets business intelligence-programvara gör att företag kan analysera stora datamängder för strategiska affärsbeslut. Programvaran levererar användbar information via webben och mobila enheter och har teknik som använder Big Data, mobila lösningar, molnet och trender inom sociala medier.

Minimera risken och öka avkastningen från investeringar i projekt

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant har varit partner med MicroStrategy i åtta år och har för närvarande statusen Global Alliance Partnership. MicroStrategy tillhandahåller BI-tjänster till Cognizants kunder i flera branscher, särskilt detaljhandel, bankväsende och försäkringar. Cognizant i sin tur bidrar med kompletterande teknik som MicroStrategys kunder behöver för att placera ut sina branschspecifika business intelligence-applikationer.

Cognizant kan dra fördel av MicroStrategys avancerade svit av BI-produkter för att förbättra lösningar i hela implementeringscykeln – från riktmärkning och affärsanalys till design, arkitektur, testning och utplacering av ROLAP-lösningar.

Som globala allianspartner kombinerar Cognizant och MicroStrategy sina styrkor inom affärsprocessförbättring och business intelligence i integrerade lösningar som gynnar båda företagens kunder på följande sätt:

  • tekniska och affärsmässiga behov uppfylls mer kostnadseffektivt
  • riskerna minimeras tack vare beprövade lösningar
  • maximal avkastning från investeringar i BI-projekt.

Microstrategy | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions