COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Cognizant och Microsoft: bättre tillsammans

Snabbare digital omvandling för våra kunder

Cognizant och Microsoft har varit partner i 14 år och fokuserar tillsammans på att sätta kunden i centrum. Vi hjälper kunderna att förnya, omskapa och omstrukturera sina organisationer för att kunna frigöra ny potential med ett förhållningssätt som placerar mobila enheter och molnet i centrum.

Tidigt under 2016 utökade Cognizant och Microsoft sitt strategiska partnerskap med Project Everest, där fokus ligger på produktutveckling och utbildning samt samordning av sälj- och marknadsföringsteam, saminvesteringspooler och deltagande ur högsta ledningen från båda organisationerna. Det här effektiva och smidiga samarbetet gör det möjligt för oss att ta fram innovativa erbjudanden för att hantera kundernas affärsbehov och problempunkter. 

Project Everest handlar om att driva fram omvandlande affärsresultat för våra gemensamma kunder baserat på tre huvudområden

Modern Workplace Solutions

Microsofts produktivitetsprogramsvit, Office och on-demand-versionen Office 365 bidrar till att underlätta medarbetarnas och kundernas uppgifter samtidigt som effektiviteten höjs. Cognizant hanterar kundernas produktivitetsbehov genom att kombinera den här tekniken med sakernas internet, Dynamics CRM, Dynamics AX, Windows 10, SharePoint, Lync, Yammer och företagsmobilitet. Modern Workplace Solutions utnyttjar också Cognizants Code Halos och Future of Work-ramverk som använder persona-baserade scenarier och tekniker.

Data och analys

Cognizant har utvecklat djupgående analysfunktioner, inklusive en pool av datatekniker och analytiker som är redo att hjälpa till med att distribuera Microsoft Cortana-analyssviten tillsammans med SQL Server 2016. Vår BigDecisions-plattform är nu tillgänglig på Microsoft-stacken. Det här är en utmärkt differentieringsfaktor för vårt data- och analyspartnerskap och öppnar kanaler för interaktion med kunderna på ett meningsfullt sätt genom visning av korta demonstrationer, koncepttest, avkastning på investeringarna (ROI), appar och hjälp med att övergå till informella möten och hackaton-event med mera, som ett sätt att fördjupa konversationen. 

Microsoft och Cognizants marknadsledande big data- och analyspartnerskap är inriktat på att hjälpa kunderna att optimera och hantera sina verksamheter effektivt samtidigt som de får kunskaper som hjälper dem att omvandla verksamheten. Vi åstadkommer detta fokus med innovativa teknikerbjudanden och konsulttjänster samt Cognizants BigDecisions-plattform med branschanpassade och användningsklara appar samt program för konstruktion av anpassade appar.

Våra analytiska BigDecisions-lösningar inkluderar:

  • Telematics. Analys- och rapporteringskrav för tillverkare, ägare och handlare i bilindustrin.
  • One Retail. Skräddarsydd för detaljhandelsbranschens analytiska behov.
  • Contact Center Analytics. Använder analyslösningar för att tillhandahålla insikter, underlätta beslutsfattande och hantera utmaningar för call-center-verksamhet och -strategier.
  • Workforce Analytics. Ger HR-avdelningen insikter och framsynthet på varje steg av medarbetarens resa.
  • Biomarker Analytics. Semantisk teknik och prediktiv analys förbättrar nyttan av och sökningen efter biomarkörer, vilket möjliggör lägre kostnader för läkemedelsutveckling.
  • Claim-Center Analytics. En statusövergripande inlärningsalgoritm som identifierar diagnoser som saknas.

Hybridmoln

Microsoft har ett unikt mervärdeserbjudande för hybridmoln som ger ett försprång framför andra molnplattformsleverantörer. Den här teknikstackens bredd och djup – både lokalt och i det offentliga molnet – i kombination med Cognizants domänexpertis och plattform Constantly Ready Infrastructure (CRI), hjälper företag i sin långsiktiga molnimplementering med tidig avkastning på investeringarna genom förhöjd affärsflexibilitet och lägre total ägandekostnad (TCO). Kombinationen av Cognizants globala leveransmodell och Microsoft Azures effektiva molndatakapacitet till en låg kostnad drivs av det gemensamma målet att betjäna kunderna bättre. Medan Azure tillhandahåller arkitekturens byggstenar bidrar Cognizant med den differentierade integreringsstrategi och expertis som krävs för att skapa branschmässiga och horisontella lösningar på kundernas problem.

Pressmeddelande

Cognizant introducerar en vårdadministrationsplattform som bygger på Microsoft Azure

Cognizant Cloud stärker kontorsproduktledaren ACCO Brands IT-infrastruktur och lägger grunden för det digitala företaget

Cognizant presenterar ett gemensamt utvecklingsprogram med Microsoft för leverans av molnförberedda lösningar för företagskunder

FALLSTUDIER

Patientvård var och när som helst med Kaiser Permanente

Cognizant levererar IoT-strategier till stor aktör i oljebranschen

Cognizant Cloud Steps Transformation Framework: kundberättelser

RESURSER

Två IT-institutioner förenar sina krafter och förnyar företagets IT-verksamhet

En kundcentrerad inställning är ett måste för alla organisationer som vill förbli relevanta på dagens marknad. Men föråldrade IT-infrastrukturer kan vara ett hinder för sådana strävanden. Cognizant lägger tillsammans med Microsoft grunden för att göra den digitala omställningen – och ett kundcentrerat förhållningssätt – mer inom räckhåll än någonsin tidigare.

Flexibilitet, effektivitet och säkerhet med SAP på Azure

En lokal SAP-miljö är ett komplext system som kräver betydande investeringar i infrastruktur, samt ett team av medarbetare som bygger och upprätthåller alla involverade system. Cognizant samarbetar med Microsoft för att kunna migrera kunder från en lokal konfiguration till en distribution i Azure. Den här molnbaserade strategin leder till en långt mer kostnadseffektiv, flexibel och skalbar miljö.

Molnet är det nya hjärtat i IT-system för sjukvård

Sjukvårdssektorn behöver inte bara teknik. Den behöver reella lösningar som inte bara löser aktuella problem utan också banar väg för mer flexibla sätt att arbeta, anpassa sig och bedriva verksamhet. Cognizant tar i samarbete med Microsoft sin branschledande programvara TriZetto till Azure Cloud, vilket möjliggör TriZetto-distributioner med ökad flexiblitet, automatisering och minimal risk.

Microsoft | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions