carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

STRATEGISK PARTNER

Micro Focus

Överbrygga klyftan mellan befintlig och ny teknik
VÅRA LÖSNINGAR, TJÄNSTER OCH MÖJLIGHETER

Vi kombinerar våra styrkor för att ge dig ännu bättre service.

 • MICRO FOCUS MOBILE CENTER: MOBILITETSUTVECKLING I FÖRETAGSKLASS
  Micro Focus Mobile Center erbjuder en katalog av verkliga mobilenheter och emulatorer som stöd för kontinuerlig testning för kanalövergripande program. Cognizants mobilitetssäkringstjänst utnyttjar Micro Focus Mobile Center för att skapa effektivitet och sänka kostnaderna med 40 % till 60 % jämfört med de flesta traditionella alternativ för mobila moln. Vi erbjuder privat och on-demand-åtkomst till Mobile Center genom en dedikerad molnkonfiguration från vårt Phoenix-datacenter.
 • MICRO FOCUS UNIFIED FUNCTION TESTING: INTELLIGENT TESTAUTOMATISERING
  Cognizants automatiseringstjänster erbjuder intelligent företagsautomatisering som utnyttjar UFT (Micro Focus Unified Function Testing) på webb-, mobil-, API-, hybrid-, RPA- och företagsprogram. Genom vårt partnerskap har Cognizant skapat ett kompatibelt ramverk för UFT och erbjuder också en kraftfull pool av certifierade UFT-automatiseringstekniker för att utveckla verkningsfulla DevOps-strategier för kunder. Tillsammans hjälper Micros Focus och Cognizant dig att minska komplexiteten och kostnaden för funktionstestning samtidigt som vi främjar kontinuerlig kvalitet och förkortar tiden till värde.
 • MICRO FOCUS ADM CORE TOOLS: FÖRBÄTTRAD ICKE-FUNKTIONELL TESTNING
  Cognizants icke-funktionella testtjänster har bland annat prestanda- och säkerhetsverktyg som utnyttjar Micro Focus ADM-system, inklusive LoadRunner, StormRunner och SecureData. Med Cognizants omedelbara åtkomst till licenser och vår affärsmodell som kombinerar licensiering och resurser får du ut mer av den icke-funktionella testning som krävs för att förbättra din kundupplevelse till en optimal kostnad.
 • COGNIZANT TESTING AS A SERVICE MARKETPLACE: SAAS-BASERADE ADM-VERKTYG
  Fastest, Cognizants marknadsplats för on-demand-testning som en tjänst, är platsen där verktyg, infrastruktur och tjänster levereras till kunder både on demand och med prenumeration. Som en del av vår tjänstekatalog erbjuder Cognizant verktyg för Micro Focus Application Delivery Management (ADM) som en tjänst för att driva effektivitet i både kort- och långsiktiga digitala projekt. Vi tillhandahåller licenser enligt betala-per-användning-modellen för frister så korta som en månad för en användare, vilket gör det enkelt att få åtkomst till kraftfulla testverktyg för den tid du behöver.
 • COGNIZANT INTEGRATED VULNERABILITY MANAGEMENT: SKYDDA DINA PROGRAM

  Cognizants säkerhetsteam erbjuder IVM-tjänster (Integrated Vulnerability Management) som hjälper kunderna att identifiera och hantera sårbarheter. Micro Focus Fortify är det ledande verktyget för programsäkerhet och en integrerad del av Cognizants utbud. Cognizant använder Fortifys på plats- och på begäran/molnbaserade lösningar i stor utsträckning för statisk, dynamisk och mobil programsäkerhetstestning. 

  Cognizants plattformsbaserade tjänsteutbud nyttjar Fortifys imponerande API-baserade verktygsintegrering för VMaaS (Vulnerability Management as a Service) och DevSecOps. Kombinationen av Cognizants expertis när det gäller programsäkerhet och Micro Focus exklusiva utbildnings- och aktiveringstjänster hjälper många kunder att skydda sina programmiljöer.

 • COGNIZANT INTELLIGENT DEVOPS: DIN HELTÄCKANDE TESTPLATTFORM
  Cognizants intelligenta DevOps-plattform är ett modernt ekosystem för leverans av kontinuerliga testtjänster. Plattformen är utformad för att skapa effektivitet i både kort- och långsiktiga digitala projekt och utnyttjar Micro Focus ADM-verktygsuppsättningar som ALM Octane, Project och Portfolio Management (PPM), tillsammans med driftsättningsautomatisering för både funktionell och icke-funktionell testning. Cognizants QualityInsight-bottar och intelligenta manöverpanel ger insikt och synlighet till DevOps-pipelinen för att möjliggöra heltäckande intelligent testning.
 • COGNIZANT STORDATORPROGRAMMODERNISERING: STÖD FÖR TRANSFORMATION

  Cognizants programmoderniseringstjänst använder produktsviten Micro Focus Enterprise för att hjälpa företag att bli mer smidiga och kundfokuserade. Micro Focus-verktygen som vi använder är bland annat:

  • Enterprise Analyzer – för bättre programförståelse och programportföljer med flera miljoner rader kod
  • Enterprise Developer – hjälper stordatorteam att snabbt och enkelt modernisera systemprogram
  • Enterprise Sync – frigör huvuddatorresurser genom att replikera företagskällkod på distribuerade plattformar
  • Enterprise Test Server – hjälper IT-team att testa huvuddatorprogramändringar på Windows-servrar.

  De stigande kraven på dramatiska förändringar i snabbare takt har satt ett enormt tryck på kundernas IT-organisation. Våra tjänster i samarbete med Micros Focus hjälper kunderna att standardisera sin huvuddatorutvecklingsmiljö och maximera programmeringsproduktiviteten.

UTMÄRKELSER OCH ERKÄNNANDEN

Våra partner förväntar sig högsta möjliga standard från oss.

De vet vad kvalitet innebär. Vi är stolta över att bli erkända av våra branschpartner för vårt arbete med att uppfylla de högsta industristandarderna.

Lär dig mer om fördelarna med denna strategiska partner genom att besöka:

Micro Focus

Träffa fler partner

UTVECKLA SAMTALET

Låt oss samtala och komma fram till vad styrkan av ett partnerskap med oss kan innebära för dig.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.