COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Använd Micro Focus om du vill omvandla befintliga applikationer snabbare och mer kostnadseffektivt

Micro Focus är ett FTSE 250-företag i Storbritannien som levererar innovativ programvara som maximerar verksamhetskritiska applikationers kvalitet, effektivitet och värde. Företagets programvara för modernisering, testning och hantering av företagsapplikationer hjälper företaget att optimera avkastningen på sin programvara och använder moderna arkitekturer med sänkta kostnader och risker.

Lägre applikationskostnader och kortare marknadsledtid

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizants partnerskap med Micro Focus har resulterat i lösningar för modernisering och hantering av applikationer till kunder i flera olika branscher. Micro Focus kan hjälpa våra kunder att migrera verksamhetskritiska applikationer från kostsamma stordatorer till Windows, UNIX eller molnplattformar. Lösningen Application Migration Service från Micro Focus ger betydande kostnadsbesparingar och möjligheter till snabb avkastning på investeringarna genom plattformsmigreringar från en pålitlig aktör med över 600 framgångsrika projekt bakom sig.

Cognizant kombinerar sin erfarenhet och sina solida kundrelationer med Micro Focus verktyg, ramverk och färdigheter för att kunna omvandla befintliga applikationer på ett mer flexibelt och kostnadseffektivt sätt jämfört med omskrivning eller utbyte. Lösningen från Micro Focus ger Cognizants kunder ett migreringsalternativ med låg risk och ger snabbast avkastning på investeringarna. Cognizant har bidragit med följande i samband med projekt där vi använde verktyg från Micro Focus:

  • sänkta löpande kostnader med så mycket som 50–75 % för underhåll av applikationer
  • fler tillgängliga resurser för innovativ utveckling
  • förkortning av tiden som krävs för att få ut nya applikationer på marknaden – från tre till ett år
  • en halvering av tiden för batchbearbetningar och en dubblering av antalet onlinetransaktioner inom samma tidsram
  • snabbare modernisering av applikationer genom att IT-avdelningen kan leverera nya funktioner 40 procent snabbare.

Cognizants och Micro Focus lösningar ger Cognizants kunder större möjlighet att anpassa IT-verksamheten till kraven på marknaden. Det leder till bättre efterlevnad av regleringar, bättre företagskommunikation, lägre IT-kostnader och en mer agil affärsmodell.

 

Micro Focus | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions