COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Meridian Systems är en ledande leverantör av lösningar som hjälper projektbaserade företag att hantera aktiviteter för att bygga upp kapital och anläggningstillgångar.

Meridian Systems är ett helägt dotterbolag till Trimble baserat i Folsom i Kalifornien och är en ledande leverantör av tekniska Plan-Build-Operate-lösningar för
projektbaserade organisationer. Fastighetsägare, bygg- och ingenjörsföretag och offentliga institutioner använder Meridian-programvara för att effektivt hantera kapitaluppbyggnadsprogram och anläggningstillgångar.

Meridian erbjuder projektledning för byggprojekt samt lösningar för infrastrukturhantering som sänker projektkostnader och strukturerar projektcykeln från planering till byggnation och drift. Meridian Systems betjänar kunder i den privata och offentliga sektorn i över 130 länder med 6 000 kunder i branscher som telekommunikation, transport, energi, offentlig sektor och sjukvård.

Systemintegrationskompetens med flexibel programvara för projektledning

ARBETA MED COGNIZANT

Som strategisk partner kan Cognizant dra nytta av Meridians förmåga att leverera fullständig kontroll över projekt av alla storlekar inom infrastruktur genom att kombinera teknik, branschkunskap, tjänster och partner. Cognizants kunder kan använda Meridians flexibla programvaruplattform Proliance och företagets förmåga att anpassa programvara och samtidigt etablera standardiserade processer och beprövade metoder.

Kunder i branscher som telekommunikation, transport, bygg, energi samt offentlig sektor får hjälp av Cognizants djupa kunskaper inom systemintegration, tillsammans med Meridian. Vårt globala leveransnätverk och djupa branschkunskaper, i kombination med Meridians flexibla och klassledande programvarulösningar, är en bra kombination för större kapitaluppbyggnadsprogram.

Meridian Alliance | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions