COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Cognizants partner Medidata Solutions ger molnbaserade lösningar för klinisk utveckling som effektiviserar kundernas kliniska prövningar.

Medidata Solutions är en ledande global leverantör av molnbaserade lösningar för klinisk utveckling som effektiviserar kundernas kliniska prövningar. Medidatas plattform sänker den totala kostnaden för klinisk utveckling genom att optimera kliniska prövningar från idé till resultat – till exempel studier och utformning av protokoll, planering av prövningar, budgetering, medicinsk kodning och affärsanalys. Över 20 av de 25 främsta globala läkemedelsföretagen använder produkter från Medidata Solutions för att producera livsförbättrande medicinska behandlingar och diagnostik.

Avancerad teknik för hantering av kliniska prövningar

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant utnyttjar Medidatas stabila plattform för att kunna leverera lösningar för hantering av företagsdata mer kostnadseffektivt för läkemedelsföretag och andra aktörer i branscherna sjukvård och life science. Vi hjälper också kunderna att konfigurera kliniska prövningar och leverera tjänster med hjälp av verktyget RAVE EDC och relaterade produkter.

Som Medidata Services Partner har Cognizant den högsta ackrediteringsnivån som är möjlig med Medidata. Det innebär att vi kan erbjuda RAVE-relaterade tjänster till kunder i läkemedels- och life science-branscherna. Vi erbjuder även utbildningar i Medidatas lösningar.

Våra kunder i läkemedels- och life science-branschen använder vår stora pool av certifierade resurser i Medidata RAVE för olika slags studier. Cognizant är en av ett litet antal Medidata-partner som har ackrediterats som RAVE Coder och fått utbildning i Designer-verktyget.