COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Som världens bästa databas för integrering av data från silor gör MarkLogics drift- och transaktionsinriktade företagsdatabas NoSQL att kunderna kan skapa praktiska affärsprogram med en 360-gradig översikt över sina data.

Cognizant är en global återförsäljnings- och affiliate-partner för MarkLogic och har skapat lösningar på verksamhetskritiska affärsproblem för ett flertal gemensamma kunder i olika branscher. Cognizant har ett MarkLogic Center of Excellence med över 200 universitetsutbildade MarkLogic-medarbetare med ett engagemang för MarkLogic-teknik.

HUVUDTJÄNSTER

MarkLogics NoSQL-företagsdatabas för drift och transaktioner

MarkLogic är världens bästa databas för integrering av data från silor. Företag över hela världen förlitar sig på MarkLogic – en NoSQL-databasplattform för drift och transaktioner – för att integrera verksamhetskritiska data och skapa praktiska företagsprogram med 360-graders dataöversikt. MarkLogic gör det enkelt att mata in och utvinna data, och är fullständigt betrott att sköta affärskritisk verksamhet.

Semantik

Semantik beskriver förmågan att lagra grafdata som RDF-triplar – en ny datamodelleringsmetod som fokuserar på relationer, vilket är betydelsefullt för dataintegration och effektivare sökningar. Semantik ger också kontext för data genom en smart metod för att lagra metadata.

Flexibel datamodell

Enkel datainmatning: Mata in befintliga data i MarkLogic utan att bekymra dig om fördefinierade scheman och komplex ETL. MarkLogic använder en flexibel multi-modellbaserad metod som enkelt hanterar nästan alla datakällor, oavsett om det handlar om data från befintliga relationsdatabaser, stordatorer, Hadoop, filsystem eller andra källor.

100 % betrott – ACID-transaktioner

MarkLogic har tillförlitliga data- och multidokumenttransaktioner som är fullständigt ACID-kompatibla, vilket andra NoSQ-databaser ofta inte är.

Hög tillgänglighet och haveriberedskap

MarkLogic använder en arkitektur som ger användningsfärdig automatisk redundans, replikering samt säkerhetskopiering och återställning.

Certifierad säkerhet

MarkLogic är en av mycket få databaser som är certifierade enligt Common Criteria. MarkLogic-kunder inom bank- och finanstjänster, försäkring, sjukvård, offentlig sektor, biovetenskap med mera behöver en Common Criteria-certifierad och ACID-kompatibel databas. MarkLogic uppfyller det kriteriet.

Flexibel distribution

Med MarkLogic skrivs program en gång och distribueras till valfri miljö – molnet, virtuellt eller lokalt. MarkLogic har många kunder, flera års dokumenterade framgångar i molnet och kan köras på AWS, Google Cloud eller Microsoft Azure.

En introduktion till NoSQL för företag

Den här boken ger en översikt över NoSQL-databasteknik. Ladda ned boken på vår webbplats och ta reda på vad NoSQL för företag egentligen handlar om.

 

MarkLogic | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions