Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Arbeta med Cognizant och MarkLogic för att omvandla data till användarbar information för utgivningsverksamhet

MarkLogic Corporation är leverantör av databasen MarkLogic Enterprise NoSQL. Den här beprövade NoSQL-databasen gör det möjligt för företag att omvandla data till värdefull och användbar information. Företag över hela världen förlitar sig på MarkLogics företagsanpassade teknik för att kunna fatta bättre affärsbeslut snabbare. MarkLogic har sitt högkvarter i Silicon Valley och kontor i Washington, D.C., New York, London, Frankfurt, Tokyo och Austin, Texas.

Vi ger dig en riklig blandning av domänexpertis och innovativ teknik

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant kombinerar MarkLogics tekniska lösningar med vår starka domänerfarenhet inom information, media och underhållning för att kunna erbjuda lösningar inriktade på värdekedjan för utgivning, single-source publishing, flerkanalig distribution och digitala rättigheter. Cognizant och MarkLogic skapar tillsammans helt kompletta affärslösningar som bygger på databaslösningen MarkLogic NoSQL.

Vår omfattande erfarenhet av implementering av MarkLogic-baserade lösningar för flera olika kunder, och samarbete med Mark Logic som implementeringspartner, gör att vi kan utnyttja vår omfattande expertis och tekniska kunskaper och ge kunderna välfungerande lösningar av hög kvalitet. Cognizant och MarkLogic har byggt ett starkt partnerskap genom:

  • gemensamma lösningar för utgivnings- och informationstjänstebranschen
  • en samarbetsinriktad modell för genomförande av projekt
  • dedikerat MarkLogic Center of Excellence
  • djupa kunskaper om alla aspekter av MarkLogics produktportfölj
  • över 110 utbildade MarkLogic-medarbetare
  • ett partnerskapsavtal om teknisk service
  • guldsponsorskap av MarkLogics användarkonferens 2010.
MarkLogic | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions