COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Vi hjälper företag att tillämpa resurssnåla och agila principer för att effektivisera innovationsarbetet och leverera mervärde snabbare.

Det strategiska partnerskapet mellan Cognizant och LeanKit hjälper Cognizants kunder att implementera resurssnåla och agila principer och metoder inom alla affärsfunktioner. Partnerskapet gör det möjligt för företag att skapa en miljö av kontinuerliga förbättringar och innovationer – och leverera värde snabbare.

LeanKit är Cognizants officiella hanteringsverktyg för kanban/visuellt arbete. Företag använder LeanKit till att modernisera sina processer och ligga steget före dagens föränderliga digitala miljö. Till skillnad från traditionella verktyg hjälper LeanKits arbetshanteringsprogramvara företag att visualisera och sammankoppla arbetsuppgifter samt optimera processer med hjälp av realtidsanalys.

Med LeanKit kan team och organisationer

  • minska antalet avstämningsmöten med hjälp av visualisering av arbetsflödet
  • minska fel genom att olika team får samma information
  • leverera värde snabbare genom att förbättra processer med hjälp av data.

Team i en hel organisation använder Leankits Kanban-programvara varje dag i sitt arbete, t.ex. AVM-team, portföljförvaltare och produktledningsgrupper. De styr arbetet och blir mer agila med hjälp av lean-kanban-ramverket.

LeanKit – partner | Cognizant