COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Lean Kanban University har certifierat Kanban och ett fullt utbud av fortbildningskurser, inklusive ackreditering av utbildare och coacher. Vi erbjuder också Kanban-communityevenemang och relaterade publikationer.

KÄRNAN I LEAN KANBAN

“Pragmatisk, praktisk, evidensbaserad och säker vägledning.”

ENKELHETENS KRAFT

Vi tror att vissa enkla id´´eer kan ha en dramatisk effekt när de sprids nedåt i komplexa företag som består av många fristående kreativa och professionella tjänsteavdelningar. Idéer som att visualisera det osynliga, begränsa antalet samtidiga projekt, serviceorientering, öppenhet, användning av ett gemensamt språk från förfrågan till leverans, enkel kvalitativ affärsriskbedömning, empiriska prognoser med hjälp av beprövade matematiska sannolikhetsmodeller, anpassning av viktiga prestandamått med kundernas förväntningar och lämplighet för ändamål och att arbeta för evolutionär förändring på ett utvecklingsinriktat sätt med låg risk och till låg kostnad.

PRAGMATISKT

Vi undervisar vad som i praktiken har visat sig ge verkliga affärsfördelar, med essensen för Lean Kanban i sikte.

  • Pragmatisk: "Något du kan ta med dig och implementera nästa måndag” – billigt, snabbt, politiskt acceptabelt, möjligt med befintliga resurser och inom befintlig budget 
  • Praktisk: Vi berättar vad du ska göra och hur du gör det. Vi visar dig hur du tolkar dina resultat och fattar egna beslut. Inga metaforer, inga allegorier, inga abstrakta opraktiska exempel. Intensiva simuleringsspel som ger kunskap om verkliga problem och praktiska lösningar. 
  • Evidensbaserad: Studier av verkliga fall, verkliga data, verkliga exempel, prövade i fält 
  • Prövningssäker: Utformas för undvikande av betydande politiska risker så att inte kundengagemang, styrningspolicyer eller regelefterlevnaden äventyras

EVOLUTION, INTE REVOLUTION

"Börja med vad du gör nu" och förbättra det. Vi respekterar den befintliga verksamheten, dess processer och funktioner. Vi försöker åstadkomma förbättringar genom säkra evolutionära metoder. Inga omorganisationer. Ingen får nya befattningar, roller eller ansvarsområden. Vi respekterar organisationens identitet, dess medarbetare och sociala grupper.

KONTINUERLIG ÄNDAMÅLSENLIGHET

Ändamålsenliga tjänsteleveranser som uppfyller och överträffar kundernas förväntningar. Ett erkännande om att ändamålsenligheten alltid ligger i kundens öga. Processförbättringar med nyckeltal som är direkt relaterade till kundernas förväntningar. Lär känna marknaden och svara med lämpliga produkter, tjänster och tjänsteleveransmöjilgheter. Vetskap om att framgång kommer från fokus på kontinuerlig ändamålsenlighet.

Det finns inget önsketänkande i Kanban!

FÖRSTÅELSE

Förstå kundernas behov och förväntningar samt riskerna de hanterar. Förstå verkliga resultat, verkliga kapaciteter och prestandamått. Förstå osäkerhet, variation och icke-deterministiska problem. Förstå risk. Respektera att risk är en central del i all affärsverksamhet och kan hanteras på ett intelligent sätt. Se att icke-deterministisk inte är samma sak som kaotisk. Förstå att icke-deterministiska problem kan hanteras och kontrolleras med kvantitativa och kvalitativa tekniker.

Partnerskap med Lean Kanban University | Cognizant