Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Kronos Systems levererar lösningar som hjälper företag i flera olika branscher att hantera personalstyrkan på ett effektivare sätt

Kronos Systems Limited är en ledande global leverantör av program- och maskinvara för personalhantering. Kronos hjälper företag i flera olika branscher att hantera sin mest värdefulla och kostsamma strategiska resurs – personalen, vilket ger dem de verktyg som de behöver för att kontrollera arbetskostnader, minimera efterlevnadsrisker och förbättra arbetsstyrkans produktivitet. Över 30 miljoner användare drar nytta av Kronos lösningar varje dag.

Förbättra personalstyrkans produktivitet och få kontroll över arbetskostnaderna

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant och Kronos samarbetar för att skapa flexibla lösningar för humankapitalhantering till befintliga och nya marknader med dedikerad expertis inom avancerad teknik som använder mobilitetslösningar, realtidsanalys och molnteknik. Särskilt företag i branscherna detaljhandel, hotell och restaurang, sjukvård, tillverkning, tjänster och distribution och den offentliga sektorn drar fördel av våra samarbetsinriktade lösningar för produktivitet och kostnadsminskning.

Cognizant är en strategisk partner till Kronos för global leverans, support och underhåll av Kronos lösning. Vi deltar i Kronos community för utveckling och utnyttjar Kronos lösningar för att ge support till kundsystem som Oracle Payroll och SAP-miljöer. Cognizants storlek, djupa branschkunskaper och geografiska täckning ger kunderna fördelarna med att använda Kronos HR-lösningar i större skala.

Cognizant har levererat Kronos lösningar till ett flertal kunder i USA och Europa, vilket har gett dem bättre schemaläggning av arbetet, lönelistehantering och betydande besparingar på de totala löneutgifterna med effektivare utnyttjande av arbetstider samt närvarohantering.

KRONOS | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions