COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Viktig strategisk partner inom lösningar för molnbaserad global personalhantering (WFM).

Kronos är en klassledande lösning för global personalhantering som automatiserar insamlingen av viktiga arbetsdata, vilket eliminerar manuella och felutsatta processer vid datainmatningen. Kronos tillhandahåller avancerade produktivitetslösningar för schemaläggning och personalhantering, vilket har hjälpt kunderna att övervinna utmaningar och maximera avkastningen på investeringar genom att kontrollera arbetskostnaderna, minska efterlevnadsriskerna och öka arbetsstyrkans produktivitet. I kombination med analysverktyg gör Kronos det möjligt för företag att använda personalstyrkan så effektivt som möjligt. De viktigaste modulerna i Kronos är bland annat ”Tid och närvaro”, ”Avancerad schemaläggning”, ”Frånvarohantering” och ”Arbetsanalys”. Cognizant och Kronos erbjuder branschens mest gedigna verktygssvit för hantering av hela arbetsstyrkan – från rekrytering till pension.

Över hälften av Fortune 1000-företagen använder Kronos för att kontrollera arbetskostnader, minimera efterlevnadskostnader, höja personalstyrkans produktivitet och hantera ständigt växande regleringskrav.

FÖRETAGSAPPLIKATIONER OCH KRONOS

Kronos WFM är nära integrerat med HCM-program som PeopleSoft, SAP, Workday, E-Business Suite och Oracle Cloud-program. Cognizant har ingående funktionella kunskaper och funktioner vad gäller ”Tid- och närvaromodulerna” samt bred erfarenhet av att integrera HCM-program som kompletterar tjänsterna till Kronos kunder. Dessutom säkerställer våra beprövade metoder och ramverk i kombination med egenutvecklade värdeskapande lösningar och mallar en effektivare leverans av lösningar till kunderna.

Tillsammans med kunderna distribuerar Cognizant Kronos på ett flertal mobila plattformar så att chefer och anställda ser schemainformation vid behov.

COGNIZANTS OCH KRONOS PARTNERSKAP: HÖJDPUNKTER

Guldpartner till Kronos

 • Cognizant är Kronos strategiska partner sedan 2011 och erbjuder effektiviserade lösningar på WFM-relaterade affärsproblem.
 • Vi erbjuder flexibla WFM-lösningar med dedicerad expertis inom ledande teknik som nyttjar mobilitet, realtidsanalys och molnteknik.
 • Som guldpartner kan Cognizant positionera, referera och rekommendera specifika Kronos-lösningar och implementera Kronos-produkter.
 • Vi hjälper organisationer i olika branscher att dra nytta av våra samarbetsinriktade produktiva lösningar och bidrar till att sänka den totala ägandekostnaden.
 • Vår erfarna personal är ackrediterad i sälj- och implementeringskurser. 
 • Vi har accelerationslösningar för WFM-relaterade affärsproblem.
 • Våra experter på Kronos Workforce Central Suite ger åtkomst till obegränsade utbildnings- och tredjepartskurser från Kronos.
 • Partnerskapet mellan Cognizant och Kronos ger kunderna heltäckande lösningar och erbjudanden i kombination med prestanda på högsta nivå. 

Kronos partnerevenemang

Cognizant och Kronos har ingått ett stabilt partnerskap med en vision om att ge kunderna drifteffektivitet i kombination med kostnadseffektiva lösningar. Vår framgångsrika gemensamma implementering är ett bevis på vårt lyckade samarbete. Vi deltar aktivt i Kronos viktigaste evenemang och delar kunskaper om arbets- och humankapitalhantering samt bästa praxis för att främja produktivitet och engagemang i personalstyrkan.

 • Som Kronos guldpartner deltar Cognizant i kundkonferensen KronosWorks med förhandsvisningar av nya produkter och lösningar från Kronos, praktiska utbildningsworkshops, professionella certifieringspoäng för sessionerna och djupgående granskningar av Cognizants förhållningssätt till kundprojekt globalt.
 • Cognizant deltar också i Kronos Partner Summit och Kronos Sales Connect som ger kunskap om viktiga strategiska initiativ, exempelvis inriktningar och färdplaner för produkter samt utvecklingsplaner och marknadsföringsprioriteringar från Kronos främsta affärs- och teknikexperter.

Gemensam implementering och framgångsberättelser

Cognizant och Kronos har implementerat WFM-funktioner för en ledande tillverkare av jord- och skogsbruksutrustning.

 • Levererade tjänster:
  • Sammanställning av krav
  • Dokumentation av produktkonstruktion
  • Testning av enhets- och systemintegrering
  • Acceptanstest för användare
  • Support under och efter driftsättning
 • Svit: Kronos WFC v7 (i molnet)
 • Moduler: Workforce Timekeeper, Workforce Scheduler, Workforce Activities och Workforce Integration Manager

Cognizant samarbetade med Kronos i syfte att genomföra en v7-uppgradering för en ledande amerikansk kedja lågprisbutiker.

 • Levererade tjänster:
  • Uppgradering av miljön från 6.x till 7.0
  • Migrering från lokala lösningar till molnet
 • Svit: Kronos WFC-uppgradering från v6.x (lokalt) till v7 (i molnet)
 • Moduler: Workforce Timekeeper, Workforce Scheduler, Workforce Forecaster, Workforce Integration Manager och Workforce Device Manager

KUNDBERÄTTELSER

 • ”Jag läste min e-post med förundran under Kronos flytt igår kväll. Ni var som en väloljad maskin som bara tuffade på. Det är fantastiskt hur en välgenomtänkt plan som iscensätts av kunniga och drivna personer får allt att se så enkelt ut. Grattis till alla involverade och tack för ert hårda arbete. Jag förstår att det inte var så enkelt som det verkade. Bra jobbat!” – Executive VP, ledande lågprisklädkedja
 • ”Jag vill uppmärksamma Cognizants stora insats under arbetet med Kronos-applikationen. Vår Cognizant-personal skrev ett nytt programgränssnitt för att automatisera avdelningstillägget. Resultat: En förbättring av tiden till marknaden med 400 procent (en arbetsminskning på 75 procent) och en besparing på 9 000 USD varje gång vi använder Kronos för att lägga till en ny avdelning.” – direktör på ledande amerikansk heminredningskedja
KRONOS | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions