COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Så kan enskilda tillverkare få överblick över och hantera flera försörjningskedjeprocesser i molnet

Kinaxis Inc. är en ledande leverantör av molnbaserad prenumerationsprogramvara som gör det möjligt för företag att förbättra och effektivisera analyser och beslutsfattande i de delar av verksamheten som berör försörjningskedjan.

Planeringen av försörjningskedjan och analysfunktionerna hos företagets lösning RapidResponse lägger grunden för hantering av flera sammanhängande hanteringsprocesser för försörjningskedjan, inklusive funktioner för försäljning och driftplanering (S&OP), utbudsplanering, kapacitetsplanering, behovsplanering, lagerhantering, Master Production Scheduling (MPS) och orderexpediering,

Genom att använda integrerade RapidResponse-komponenter i stället för att kombinera enskilda programvarulösningar får användarna insyn i hela försörjningskedjan, kan reagera snabbt på nya omständigheter och nå betydande effektiviseringar av driften. Slutligen får kunderna möjlighet att rationalisera drift- och lagerkostnader, förbättra intäkter och marginaler samt optimera de övergripande servicenivåerna.

Kinaxis grundades i Ottawa, Kanada, och har sitt huvudkontor där. Med fokus på Nordamerika, Västeuropa, Japan och Asien-Stillhavsregionen kan företaget arbeta med ett brett spektrum av kunder i flera olika tillverkningsbranscher, inklusive flyg-, försvars- och fordonsindustrin, avancerad teknik, elektronik, industriella produkter, biovetenskap, läkemedel och vissa konsumentproduktsegment.

En enhetlig lösning för hantering av flera försörjningskedjeprocesser

ARBETA MED COGNIZANT

RapidResponse hanterar flera försörjningskedjeprocesser i molnet ur ett helhetsperspektiv, vilket ger en betydande fördel över den befintliga metoden att implementera och upprätthålla en samling löst integrerade ERP-moduler. I takt med att molnbaserade lösningar blir alltmer accepterade på marknaden – och med tanke på att S&OP-marknaden växer med 20 % per år – kommer partnerskapet mellan Cognizant och Kinaxis helt i rätt tid. Gemensamma kunder som använder Kinaxis lösning och Cognizants tjänster förekommer i dag särskilt i fordonsindustrin och branscher för industriprodukter, där båda företagen erbjuder omfattande domänkunskaper om bästa affärspraxis.

RapidResponse och partnerskapet mellan Cognizant och Kinaxis handlar i slutänden om att främja bättre affärsresultat. RapidResponse erbjuder Cognizants kunder en ytterligare lösning som ger utmärkta insikter i verksamheten och en mer effektiv samordning mellan aktiviteter i försörjningskedjan.