COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Omvandla IT med mobilapplikationer, realtidskommunikation och ”den levande webben” från Kaazing

Kaazing är ett globalt företag som möjliggör ”den levande webben” – det vill säga den dynamiska och interaktiva uppkopplade värld fylld av program som alltid är på, anslutna och alltid används i realtid. Kaazing WebSocket Gateway är världens enda företagslösning för avancerad full duplex-kommunikation över nätet.

Kaazing bidrar till att flytta fram gränserna för utveckling och utplacering av webbaserade och mobila applikationer genom att göra utpräglat skalbara
realtidswebbapplikationer med låg latens tillförlitliga och prisvärda. Som Kaazing-partner kan Cognizant få ut den här levande webblösningen till kunder som är redo att omvandla sina IT-miljöer och införa mobilitet i hela företaget.

Interagera med fler kunder via realtidstjänster

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizants partnerskap med Kaazing ger kunderna kortare tid till marknaden och lösningar till lägre kostnad. Cognizant använder Kaazings uppsättning av funktioner som gör det möjligt för företag att utöka sina SOA-miljöer till önskad webbläsare så effektivt och kostnadseffektivt som möjligt. Resultatet är att våra kunder kan nå en betydligt bättre kundnöjdhet genom att leverera mycket säkra realtidstjänster.

Kaazing | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions