COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

K2

Högre affärsagilitet för den digitala ekonomins omvälvande marknadskrav med Cognizant och K2

K2 erbjuder programlösningar för affärsprocesser som uppfyller alla slags behov – från enkla till utpräglat komplexa uppgifter – lokalt eller i molnet. Med K2-program kan du göra effektiva omställningar genom att sammankoppla medarbetare, processer och data. Stärk IT-verksamheten och affärsanvändare genom högre agilitet och effektivitet med K2 FIVE och K2 Cloud. K2 rankades som ”strong performer” i ”The Forrester WaveTM: BPM Platforms for Digital Business” (fjärde kvartalet 2015).

Resurser till dem som bygger stora företag

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizants verksamhet Integrated Process Management (IPM) har ett nära samarbete med K2 för att kunna leverera digitala affärsprocesslösningar till företag med långsamma, bristfälliga processer och system och omvandla dem till bättre och agila lösningar. Därmed ger vi världens innovativa tänkare möjlighet att skapa och innovera, flytta fram det möjligas gränser och hitta nya framgångsrecept. Våra lösningar och verktyg hjälper företag att lyckas, och att skapa enhetliga och mer agila digitala processer.

Cognizant samarbetar med K2 genom ett globalt Center of Excellence som hjälper kunderna att få mer kontroll över både process- och händelsestyrda behov på teknikplattformar i flera olika kanaler. Som K2:s leveranspartner har Cognizant en heltäckande relation med K2 och en välfungerande K2-verksamhet – både vad gäller antalet konsulter och erfarenhet samt expertis vid implementering av K2-teknik. Genom en lösning som delas av Cognizant och K2 kan kunderna automatisera, samordna och effektivisera processer, system, program, data och händelser i realtid. Resultatet blir större förutsägbarhet och transparens i hela företaget.

K2 | Affärspartnerskap | Cognizant