COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Optimera planeringen av försörjningskedjan med JDA, en ledande leverantör av lösningar för integrerad planering och optimering av försörjningskedjan.

JDA är en ledande leverantör av kompletta och integrerade lösningar för planering och exekvering av försäljning och försörjningskedjan till över 4 000 kunder över hela världen. Företagets unika lösningar hjälper kunderna att optimera kostnader, öka intäkter och förkorta tiden till marknaden så att de alltid kan hålla vad de lovar kunderna. Med JDA kan du planera för att leverera.

Ett partnerskap som ger framgång

ARBETA MED COGNIZANT

Vi utnyttjar JDA:s pionjärarbete inom ”shelf drive”-försörjningskedjor så att vi på ett kostnadseffektivt sätt kan uppfylla planeringsbehoven för kunder inom branscher som konsumentprodukter, detaljhandel, tillverkning, logistik, life sciences och IT. Som allianspartner kan Cognizant och JDA utnyttja företagens respektive domänkunskaper i branschen samt vår expertis inom planering och optimering av försörjningskedjan i alla projekt, med hjälp av vår globala leveransmodell.

Cognizant inledde partnerskapet med JDA 2012. Sedan dess har vi samarbetat kring många framgångsrika projekt för optimering och planering av försörjningskedjan tillsammans med världens ledande varumärken.