COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Nya sätt att publicera och konsumera information i företaget

Infor är en ledande leverantör av programvarulösningar för kundvårdssystem, hantering av försörjningskedjan, hantering av företagsresurser med mera. Företagets huvudkontor ligger i New York. Infor förändrar i grunden hur information publiceras och konsumeras i företaget och hjälper därmed 70 000 kunder i över 200 länder att förbättra verksamheten, främja tillväxt och snabbt anpassa sig till föränderliga affärsbehov.

Infor erbjuder omfattande branschspecifika applikationer och produktserier som är utformade för snabbhet, med en enkel, transparent och elegant användarupplevelse. Företaget erbjuder flexibla implementeringsalternativ som ger kunderna möjlighet att driva verksamheten i molnet, lokalt eller som en kombination.

Fördjupning och förbättring av Cognizants investering i kunderna

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizants partnerskap med Infor återspeglar båda företagens strävan att arbeta med erkända förgrundsaktörer på IT- och tjänstemarknaden. I Cognizant har Infor en global partner med etablerade affärsrutiner och lösningar som är utformade för att hjälpa kunderna att effektivisera verksamheten.

Med sitt dedikerade Center of Excellence för Infor har Cognizant en unik möjlighet att arbeta med Infors kunder genom att tillhandahålla kompletta konsult- och implementeringstjänster för Infors lösningar. Vi utökar och förbättrar kundernas investeringar i sina Infor-lösningar genom att leverera:

  • tjänster för implementering, systemintegrering, anpassning av affärsprocesser och projektledning
  • innovationskraft, branschkunskap, regional expertis och förståelse av hur Infors branschspecifika applikationer fungerar i företagsmiljöer
  • beprövade exekveringsmetoder och processverktyg som hjälper kunderna att fokusera på hur de kan skapa mervärde.