COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Förbättrad riskhantering med insikter från Big Data – med specialisthjälp från HPCC Systems och Cognizant

HPCC Systems, från LexisNexis Risk Solutions, erbjuder en beprövad och dataintensiv superdatorplattform som gör att företag kan behandla och lösa analysproblem relaterade till Big Data. Som ett alternativ till föråldrad befintlig teknik erbjuder HPCC Systems ett konsekvent programmeringsspråk, två plattformar och en enda, fullständig arkitektur för effektiv databehandling.

Tillsammans hjälper Cognizant och HPCC kunder i branscher som finans, sjukvård, försäkring, myndigheter med mera att hantera risker genom att härleda insikter från mycket stora datauppsättningar.

Djup branscherfarenhet. En beprövad IT-plattform.

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant stöder analytiska Big Data-projekt för kunderna genom att använda HPCC-plattformen som omfattar programmeringsspråket Enterprise Control Language (ECL), dataleveransmotorn Roxie och datafiltreringsklustret Thor. Plattformen är baserad på högpresterande dataklusterteknik (HPCC) och tillhandahåller ett konsekvent programmeringsspråk, två dataplattformar och en enda arkitektur för effektiv behandling.

Sociala mediers och andra datakällors växande betydelse idag har lett till att dataanalys blir allt viktigare för att utvinna avgörande marknadsföringsinformation. Partnerskapet stärker Cognizants befintliga branscherfarenhet genom att tillhandahålla en stabil och beprövad IT-plattform för implementering av innovativa och kostnadseffektiva lösningar.

Partnerskapet med HPCC ger ett försprång till de av våra kunder som vill implementera en beprövad, okomplicerad och branschanpassad lösning. Vi kombinerar vår djupa branscherfarenhet med HPCC:s utpräglat parallella datorarkitektur för att kunna ge kunderna det bästa av två världar.