COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

H3 Solutions och Cognizant förbättrar utvecklingen av dina mobilappar på Microsoft SharePoint

H3 Solutions har skapat ramverket Mobile Entrée för mobilapplikationer för Microsoft SharePoint. Mobile Entrée är den första SharePoint-integrerade utvecklingsplattformen för mobilapplikationer som gör det möjligt att implementera på flera enheter.

Leverera mobilitetslösningar snabbare med Mobile Entrée på SharePoint

ARBETA MED COGNIZANT

Som partner drar Cognizant fördel av H3 Solutions beprövade kunskaper för användning av Mobile Entrée och all Microsoft SharePoint-teknik. Tillsammans höjer dessa lösningar värdet på våra tjänster för mobilitet och affärsprocessförbättring.

Cognizant samarbetar med H3 Solutions för att kunna dra full nytta av de förkonfigurerade funktionerna i ramverket Mobile Entrée så att vi snabbt kan leverera mobilitetslösningar via SharePoint. Dessutom innebär partnerskapet med H3 Solutions att Cognizant får direkt tillgång till teknisk rådgivning från H3:s SharePoint-experter. Därför gynnar partnerskapet mellan Cognizant och H3 Solutions alla Cognizant-kunder som vill ha SharePoint-baserade mobilitetslösningar med minimala utvecklingsinsatser och kort lanseringstid.