COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Arbeta med Cognizant och GoldenSource för att optimera företagsdatahantering för finansiella tjänster och myndigheter

GoldenSource utvecklar, implementerar och upprätthåller en EDM-produktsvit för företagsdatahantering. Företaget skiljer ut sig med sin branschledande 360 EDM-datamodell med vilken kunder i finansbranschen strategiskt kan hantera samtliga viktiga datauppsättningar, få ett integrerat och affärsinriktat datalager och använda info- och manöverpaneler. Golden Source-arkitekturen kan skalas upp eller ned i enlighet med kundernas affärsbehov.

Uppfyll stränga datahanteringskrav snabbt och kostnadseffektivt

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant samarbetar med GoldenSource för att kunna erbjuda våra kunder i finansbranschen och myndigheter flexibiliteten hos EDM-sviten med integrerade lösningar som kan licensieras individuellt eller tillsammans beroende på kundens affärsbehov och mål. Genom partnerskapet med GoldenSource kan vi också dra nytta av företagets 25 års erfarenhet inom EDM så att våra kunder kan få snabbare avkastning på sina investeringar i datahanteringsprojekt.

Cognizants kunder inom branschen för finansiella tjänster – inklusive investeringsbanker, börsmäklare, kapital- och förmögenhetsförvaltare, hedgefonder, värdepapperstjänster, statliga enheter och valutaväxlare – drar alla fördel av vårt partnerskap med GoldenSource genom dessa fördelar:

  • kunskaperna hos en etablerad leverantör för strategisk produktimplementering, migrering, regressionstestning, produktsupport, uppgraderingar och utbildning
  • högkvalitativa tjänster som bygger på en långsiktig affärsrelation
  • sänkta kostnader med offshore-alternativ
  • lägre risker och snabbare implementering av nya produkter och tjänster.