COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Börja använda de senaste innovationerna inom Customer Interaction Management, med hjälp från Genesys – och Cognizant

Genesys, världens främsta kundupplevelseplattform, gör det möjligt för företag att skapa exceptionella upplevelser, resor och relationer i flera kanaler. I över 25 år har vi placerat kunden i centrum för allt vi gör, och vi tror passionerat att bra kundinteraktion leder till bra affärsresultat. Genesys används av över 4 700 kunder i 120 länder för samordning av över 24 miljarder kontaktcenterinteraktioner per år – i molnet och lokalt.

Som en Genesys-partner inriktad på den nordamerikanska marknaden kan Cognizant dra nytta av Genesys-teamets styrkor på företagets Customer Interaction Management Center of Excellence som erbjuder kompletta kontaktcenterlösningar för ett brett utbud av produkter.

Öka teletjänstcentralens produktivitet med klassledande CIM-teknik

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant använder sin rika talangpool inom hantering av kundinteraktioner för att hjälpa nordamerikanska kunder att få största möjliga fördelar av den stabila Genesys CIM-plattformen för kontaktcenter. 2012 klassificerades Genesys lösning som en ”Strong Positive” i 2012 Gartner IVR Marketscope, och företaget utnämndes till ”global ledare” inom kontaktcenterinfrastrukturer för andra året i rad av Gartner.