Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Börja använda de senaste innovationerna inom Customer Interaction Management, med hjälp från Genesys – och Cognizant

Genesys, världens främsta kundupplevelseplattform, gör det möjligt för företag att skapa exceptionella upplevelser, resor och relationer i flera kanaler. I över 25 år har vi placerat kunden i centrum för allt vi gör, och vi tror passionerat att bra kundinteraktion leder till bra affärsresultat. Genesys används av över 4 700 kunder i 120 länder för samordning av över 24 miljarder kontaktcenterinteraktioner per år – i molnet och lokalt.

Som en Genesys-partner inriktad på den nordamerikanska marknaden kan Cognizant dra nytta av Genesys-teamets styrkor på företagets Customer Interaction Management Center of Excellence som erbjuder kompletta kontaktcenterlösningar för ett brett utbud av produkter.

Öka teletjänstcentralens produktivitet med klassledande CIM-teknik

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant använder sin rika talangpool inom hantering av kundinteraktioner för att hjälpa nordamerikanska kunder att få största möjliga fördelar av den stabila Genesys CIM-plattformen för kontaktcenter. 2012 klassificerades Genesys lösning som en ”Strong Positive” i 2012 Gartner IVR Marketscope, och företaget utnämndes till ”global ledare” inom kontaktcenterinfrastrukturer för andra året i rad av Gartner.

Genesys | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions