COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

GE Digital och Cognizant bygger tillsammans industriella IoT-lösningar som levererar affärsresultat i optimal skala.

Efter lanseringen av GE Digital formaliserade Cognizant officiellt samarbetet 2016 för samordnade investeringar och hjälp till företag i branschen med digital omvandling.

GE:s IoT-plattform Predix är särskilt utformad för de unika och komplexa utmaningarna som hanteringen av industriella data medför. Plattformen, som implementerades av Cognizants Digital-team, hjälper företag att skapa, förvalta och kapitalisera på industriella IoT-lösningar som optimerar tillgångar, verksamheten och personalstyrkan.

Predix levererar de branschkunskaper som företag behöver för att omvandla verksamheten och generera nya intäkter. Genom att kombinera avancerad tillgångsmodellering, big data-behandling, analys och program erbjuder Predix en IT-struktur för morgondagens industriella verksamheter. Centrala Predix-funktioner är Edge-till-moln-plattform, Digital Twin, analys och maskininlärning, säkerhet, Developer Productivity och App Catalog.

INDUSTRIELLA SAKERNAS INTERNET

Digital omvandling med sakernas internet

Möjligheterna för det industriella IoT växer hela tiden. De generella marknadsmöjligheterna för IIoT är större än vad många trodde från början. Enligt Markets and Markets kommer marknaden för det industriella IoT att vara värd 195,47 miljarder USD år 2022. Kalla det industriella sakernas internet, Industry 4.0 eller digitalisering, det spelar ingen roll. Vi ser att företag rör sig bortom prototyperna och i stället förnyar sina affärsmodeller med hjälp av IIoT.

SMART LÄKEMEDELSTILLVERKNING PÅ PREDIX

Maskiner, intelligens och människor förenas, sammankopplas och banar väg för affärsresultat som gör skillnad

Ledande tillverkningsföretag som strävar efter att ligga i framkant måste förbättra produktiviteten genom att bättre förstå anläggningsprestanda. Ibland krävs en digital branschomvandling för att uppnå de mest omedelbara kostnadsfördelarna och långsiktiga strategiska fördelarna.

Alltför ofta förekommer emellertid problem: processer som inte är standardiserade eller integrerade, problem vid övergripande spårning av material och processer samt brist på samarbete i den globala personalstyrkan. Företag har äldre system med disparata programstackar och IT-organisationer som saknar erfarenhet av tillverkningsomvandling. Det är avgörande att först etablera en stabil strategi, färdplan och grund för infrastrukturen.

Genom att välja GE Digitals Predix, en särskilt utformad plattform för det industriella sakernas internet (IIoT), Cognizants ramverk för Asset Performance Management och ONEPlants ramverk kan läkemedelstillverkare förbättra sin förmåga att förena och sammankoppla 70–150 eller fler anläggningar, optimera driftprestandan, effektivisera innovationsarbetet samt planera för framtiden.

DIGITALA FÄLTTJÄNSTER GENOM SERVICEMAX

Förbättra kundupplevelsen och öka lönsamheten med den ledande Field Service Management-lösningen

Vill du förbättra tjänsteverksamheten? Pressas du att sänka kostnaderna eller hitta sätt att öka intäkterna från tjänsteverksamheten? På en snabbrörlig marknad med intensiv konkurrens som den industriella tillverkningssektorn kan små inkrementella lösningar göra stor skillnad för slutresultatet.

Cognizant och GE Digitals ServiceMax-plattform erbjuder en digital fälttjänstlösning för nästa generation. Vi hjälper företag att skapa annorlunda, enklare och snabbare ”smarta uppkopplade lösningar” för service av komplexa system och utrustning på fältet. Vår lösning är inriktad på flera problemområden och frågor som företag tar upp:

  • Kan fälttjänstlösningen kopplas upp på ett säkrare sätt och centreras runt konceptet med en ”digital tvilling”?
  • Integreras produktutveckling, tillverkning och service i lösningen?
  • Är lösningen proaktiv vad gäller kunskap om produkten och centrala frågor av betydelse (användarvarianter, inlärning av användarinställningar etc.)? Kan användarförhållanden variera på grund av miljöförhållanden, stress, prestation etc?
  • Är fälttjänsterna kopplade till mänsklig intelligens och kan de korrigera sig själva genom att förutse problem?

ASSET PERFORMANCE MANAGEMENT

Smarta resursstrategier som bidrar till att optimera resultaten

GE Digitals Asset Performance Management (APM) i kombination med Cognizants ramverk Asset Performance Excellence gör verksamheten säkrare och mer tillförlitlig och bidrar samtidigt till att säkerställa optimal prestanda till en lägre hållbar kostnad. APM möjliggör smarta resursstrategier som balanserar tre traditionellt motstridiga prioriteringar – kostnadssänkningar, bättre tillgänglighet och tillförlitlighet samt riskhantering – för optimering av det generella resurs- och driftrelaterade resultatet. Frågor som företag ofta ställer:

  • Hur viktig är den här resursen?
  • Vilken historik har resursen och vad är dess nuvarande status?
  • På vilka sätt skulle resursen kunna misslyckas, hur kan jag minska risken för misslyckande och vad kostar det?
  • Vilka blir konsekvenserna för verksamheten om den här resursen misslyckas?
  • Vilka åtgärder ska vidtas nu och med vilken generell strategi optimerar vi affärsmålen?